ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อทำวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อทำวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร
นักวิจัย : ชัยพร พรหมชัยธวัช , ภาวดี เมธะคานนท์ , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , Chaiyaporn Pomchaitaward , Pawadee Methacanon , Surapich Loykulnant , Oraphin Chaikumpollert
คำค้น : Cellulose , Composite materials , Engineering and technology , Materials engineering , Polymers , Reinforced plastics , Rice straw , ฟางข้าว , วัสดุเชิงประกอบ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซลลูโลส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5221
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในแต่ละปีจะมีผลพลอยได้หรือของเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นชาน อ้อยและฟางข้าวเกิดขึ้นหลายล้านตันในประเทศไทย และจากสถิติ3ปีที่ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตรสูงสุดในเชิงน้ำหนักของไทย 2 อันดับแรกคืออ้อยและข้าวตามลำดับ และเนื่องจากยังไม่มีการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือทิ้งเหล่านี้ในแนวทาง การเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นจากแนวทางที่ปฎิบัติอยู่ สถานการณ์ในปัจจุบันนี้ยังคงมีความสนใจในการนำเส้นใยเซลลูโลสจากธรรมชาติมา เสริมแรงพลาสติก เนื่องด้วยเส้นใยเหล่านี้มีความหนาแน่นต่ำ ลดการสึกกร่อนในเครื่องแปรรูปพลาสติกลงไปจากเดิมมาก อีกทั้งมีมากมายในธรรมชาติ และไม่มีวันหมด มีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และราคาถูก ยิ่งกว่านั้นคอมโพสิทที่ผสมตัวเติมเซลลูโลสยังทำการรีไซเคิลโดยการเผาได้ ง่ายกว่าคอมโพสิทที่ผสมตัวเติมสารอนินทรีย์ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเซลลูโลสเป็นสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมี คุณสมบัติเชิงฟิสิกส์และเชิงเคมีที่ดีมากด้วย แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังมีขีดจำกัดในการใช้เส้นใยเซลลูโลส เนื่องจากระดับการกระจายตัวของเส้นใยเซลลูโลสยังทำได้ไม่ดีพอ งานวิจัยนี้จะทำการพัฒนาขบวนการสกัดและผลิตผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวและชาน อ้อยโดยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ เพื่อใช้เป็นตัวเติมสำหรับชิ้นงานวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร และสาเหตุที่เลือกใช้วิธีการระเบิดด้วยไอน้ำเพราะวิธีนี้มีข้อดีกว่าขบวนการ ที่ใช้สารเคมีแบบดั้งเดิมคือ 1)เป็นวิธีการแยกองค์ประกอบที่ใช้การแยกแบบเชิงกล เชิงความร้อน และเชิงเคมีไว้ด้วยกัน ทำให้เลือกสัดส่วนการแยกองค์ประกอบต่างๆได้ดีขึ้น 2)มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง เนื่องจากไอน้ำไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 3)มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการติดตั้งถูกลง 4)มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากขึ้น 5)ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพน้อยลง และมีข้อระมัดระวังในการดำเนินงานน้อยลง 6)มีความสมบูรณ์ในการนำองค์ประกอบจากพืชกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า Each year, agricultural industries generate millions of tons of “waste” products such as bagasse and rice straw in Thailand. Sugarcane and rice are the first two highest agricultural production (average by weight for the last three years) of Thailand. And nowadays there is no serious research on the rice straw application as well. It would be advantageous, if the by-products could be utilized. The benefits of utilizing agricultural fibrous is the added value for the product. Typically natural cellulose fibers are gaining attention as a reinforcing phase in thermoplastic matrics because of its low density, a highly reduced wear of the processing machinery, together with their abundant availability, reproducible, safe to living bodies, biodegradation and low price. Moreover, the recycling by combustion of cellulose-filled composites is easier in comparison with inorganic filler systems. It could be seem that cellulose has the excellent physical and chemical properties as well as the environment friendly. However, such fibers are used only to a limited extend in industrial practice, which may be explained by difficulties in achieving acceptable dispersion levels. This work is proposed to enhance the production of cellulose crystals from rice straw and bagasse by steam explosion to be a filler for nanocomposites. The steam explosion will be applied because there is more advantage than the typical chemicals hydrolysis and pulping processes as following. First they combine mechanical, thermal, or chemical effects and allows a rather selective separation of into their individual components. Second significantly lower environmental impact. Third lower capital investment. Fourth more potential for energy efficiency. Fifth less hazardous process chemicals and conditions. And the last, the more complete recovery of all wood biopolymers in usable form.

บรรณานุกรม :
ชัยพร พรหมชัยธวัช , ภาวดี เมธะคานนท์ , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , Chaiyaporn Pomchaitaward , Pawadee Methacanon , Surapich Loykulnant , Oraphin Chaikumpollert . (2550). การเตรียมผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อทำวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชัยพร พรหมชัยธวัช , ภาวดี เมธะคานนท์ , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , Chaiyaporn Pomchaitaward , Pawadee Methacanon , Surapich Loykulnant , Oraphin Chaikumpollert . 2550. "การเตรียมผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อทำวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชัยพร พรหมชัยธวัช , ภาวดี เมธะคานนท์ , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , Chaiyaporn Pomchaitaward , Pawadee Methacanon , Surapich Loykulnant , Oraphin Chaikumpollert . "การเตรียมผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อทำวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
ชัยพร พรหมชัยธวัช , ภาวดี เมธะคานนท์ , สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , Chaiyaporn Pomchaitaward , Pawadee Methacanon , Surapich Loykulnant , Oraphin Chaikumpollert . การเตรียมผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อทำวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.