ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อบำบัดสารประกอบไนโตรเจนในน้ำเสียเกษตรกรรม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อบำบัดสารประกอบไนโตรเจนในน้ำเสียเกษตรกรรม
นักวิจัย : รุ้งนภา ทองพูล , ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ , ผกามาศ แซ่หว่อง , Rungnapa Tongpool , Pakamard Sae-Wong
คำค้น : Chemical engineering , Engineering and technology , Nitrification , Nitrogen removal , Purification , Sewage , Titanium dioxide films , การกำจัดไนโตรเจน , การบำบัดน้ำเสีย , น้ำเสีย , ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4714
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื่องจากในแหล่งน้ำต่างๆ เช่น แหล่งน้ำธรรมชาติมักจะมี มีจุลินทรีย์และสารเคมี ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ นอกจากนี้น้ำเสียจากเขตเมืองและอุตสาหกรรมต่างๆต้องใช้งบประมาณสูงในการ บำบัด ตัวอย่างเช่น ในกรุงเทพฯเพียงส่วนเดียวต้องใช้งบประมาณสูงถึง 20 ล้านบาทต่อเดือน [ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด 01/01/2546] ส่วนองค์การจัดการน้ำเสียได้อ้างถึงผลการศึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย 77 โรงทั่วประเทศ โดยกรมควบคุมมลพิษ เมื่อเดือนกันยายน 2546 ว่าได้ใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เฉพาะปีงบประมาณ 2547-2550 เป็นเงินกว่า 570 ล้านบาท หากทำการสำรวจโดยละเอียดจะพบว่าค่าใช้จ่ายจริงนั้นสูงกว่านี้มาก ได้มีรายงานผลการวิจัยว่าไทเทเนียมไดออกไซด์สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเช่นโค ลิฟอร์ม [1] เอสเชอริเชีย โคไล [2] และเชื้อไวรัสได้ [3] นอกจากนั้นไทเทเนียมไดออกไซด์ยังสามารถเร่งปฏิกิริยาการสลายตัวของสารเคมี ได้อีกด้วย [4, 5, 6] โดยปฏิกิริยาเหล่านั้นต้องอาศัยแสงอัลตร้าไวโอเล็ต (UV) ซึ่งไม่เป็นปัญหานักสำหรับประเทศไทยเพราะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้ได้รับ อย่างเหลือเฟือจากแสงอาทิตย์อยู่แล้ว นอกจากนั้นยังมีการศึกษาที่จะเจือธาตุบางชนิดให้กับ TiO2 เพื่อขยายช่วงการดูดกลืนแสงของ TiO2 ให้ครอบคลุมแสงย่านที่ตามองเห็นซึ่งเป็นย่านที่มีความเข้มสูงที่สุดของแสงอาทิตย์อันจะส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายสารที่ไม่พึงประสงค์ได้ดี ขึ้น [7-9] แต่สารเจือมักจะละลายออกมากับน้ำ ทำให้อายุการใช้งานสั้น ดังนั้น จุดมุ่งหมายหลักของโครงการนี้อันหนึ่ง คือ การวิจัยหาเทคนิคที่จะทำให้สารเจือยึดกับ TiO2 อย่างมั่นคง และศึกษาชนิดของสารเจือที่มีผลต่อการย่อยสลายแอมโมเนียและไนไตรต์ซึ่งเป็น สารเคมีที่ไม่พึงประสงค์ที่มักพบในแหล่งน้ำที่มีโปรตีน เนื่องจาก TiO2 แบบผง ไม่เหมาะสมที่จะนำกลับมาใช้แบบหมุนเวียน ดังนั้น จะมีการวิจัยเทคนิคการขึ้นรูปฟิล์ม TiO2 เพื่อให้ TiO2 ติดอยู่กับ Substrate และจะเน้นการผลิตให้มีราคาถูกในระดับที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง จึงมุ่งเป้าที่จะพัฒนา TiO2 ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีอนุภาคขนาดใหญ่และยังมีประสิทธิภาพการย่อยสลายไม่ดีนัก ให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น โครงการนี้จะมีการศึกษาสมบัติของสารเจือใน TiO2 โดยทฤษฎีคำนวณเพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการตลอดจนอันตรกิริยาทางไฟฟ้าและทางแสงของอิเล็กตรอนรอบๆ สารเจือในระดับนาโนสเกล ทำให้ทราบตำแหน่งในผลึกของสารเจือที่เจือเข้าไป ตลอดจนทราบถึงการควบคุมภาวะให้เหมาะสมในการเจือสารเข้าไปในตำแหน่งผลึกที่ ต้องการ คาดว่าความรู้เหล่านี้จะมีส่วนช่วยลดการลองผิดลองถูกทำให้การพัฒนาสาร TiO2 เป็นไปโดยเป็นระเบียบระบบและใช้เวลาสั้น

บรรณานุกรม :
รุ้งนภา ทองพูล , ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ , ผกามาศ แซ่หว่อง , Rungnapa Tongpool , Pakamard Sae-Wong . (2551). การปรับปรุงไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อบำบัดสารประกอบไนโตรเจนในน้ำเสียเกษตรกรรม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รุ้งนภา ทองพูล , ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ , ผกามาศ แซ่หว่อง , Rungnapa Tongpool , Pakamard Sae-Wong . 2551. "การปรับปรุงไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อบำบัดสารประกอบไนโตรเจนในน้ำเสียเกษตรกรรม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รุ้งนภา ทองพูล , ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ , ผกามาศ แซ่หว่อง , Rungnapa Tongpool , Pakamard Sae-Wong . "การปรับปรุงไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อบำบัดสารประกอบไนโตรเจนในน้ำเสียเกษตรกรรม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
รุ้งนภา ทองพูล , ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ , ผกามาศ แซ่หว่อง , Rungnapa Tongpool , Pakamard Sae-Wong . การปรับปรุงไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อบำบัดสารประกอบไนโตรเจนในน้ำเสียเกษตรกรรม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.