ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับแผลเรื้อรัง (เฟส 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับแผลเรื้อรัง (เฟส 1)
นักวิจัย : สิริพร โตนดแก้ว , วนิดา จันทร์วิกูล , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , สมฤทัย ชรรณษานนท์ , ปวีณา อุปนันต์ , พัชรี งามวิริยะวงศ์ , Siriporn Tanodekaew , Wanida Janvikul , Somruethai Channasanon , Paweena Uppanan , Patcharee Ngamviriyavong
คำค้น : Biomaterials , Biomedical Engineering , Chitosan , Engineering and technology , Tissue engineering , ผิวหนัง , วิศวกรรมชีวภาพ , วิศวกรรมเนื้อเยื่อ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , เนื้อเยื่อสังเคราะห์ , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4711
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โดยปกติเมื่อเกิดบาดแผลขึ้น ร่างกายจะมีกลไกการรักษาหรือสมานแผลโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่สำหรับแผลที่ค่อนข้างรุนแรงเช่น แผลจากอุบัติเหตุ แผลไฟไหม้ หรือแผลเบาหวานที่มีอัตราการหายของแผลช้า จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอื่นนอกเหนือจากกระบวนการทางธรรมชาติ ในอันที่จะช่วยให้แผลหายได้เร็วขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะติด เชื้อในผู้ป่วย โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสารสำหรับกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อ จากสารไคติน/ไคโตซาน ซึ่งเป็นสารที่จัดว่าปลอดภัยในการใช้งานในสัตว์และในคน สารหน่วยย่อยของไคติน/ไคโตซานเป็นองค์ประกอบสำคัญของเยื่อบุผิว มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นในการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว การเจริญเติบโตและการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อ ดังนั้นถ้าสามารถดัดแปรโครงสร้างของไคติน/ไคโตซานด้วยสารที่ทำให้การยึดเกาะ ของเซลล์ดีขึ้นหรือสามารถสลายให้สารที่เป็นสารคัดหลั่งในกลไกสมานแผลของร่าง กายได้ในขณะทำการรักษาแผล ก็จะสามารถช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อให้แผลหายได้เร็วขึ้น สารที่พัฒนาขึ้นจะถูกทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์และศึกษาประสิทธิภาพในการเร่ง การเจริญเติบโตของเซลล์ จากนั้นจึงทดสอบการใช้งานในสัตว์ทดลองและหากพบว่าสามารถช่วยให้แผลหายได้ เร็วและหายได้อย่างมีประสิทธิภาพในสัตว์ทดลอง ก็จะพัฒนาเป็นวัสดุทางการแพทย์ในการรักษาแผลในมนุษย์ต่อไป Rapid healing of wounds is desirable for patients, especially those suffering from severe injuries e.g. burns, accidental injuries or diabetes which show an extremely slow rate of healing. These kinds of wounds require a stimulating agent to accelerate naturally wound healing process and hence to reduce the risk from bacterial infection. The objective of this project is to develop tissue stimulating agent from chitin/chitosan, a safe material for animals and human. The repeating monomer subunit of chitin/chitosan which is a major component of dermal tissue has long been known to enhance the functions of inflammatory cells as well as promote tissue granulation and organization. The modification of chitin/chitosan with specifically functional groups that can promote cell adhesion or generate inflammatory components of wound would therefore benefit in rapid healing of wound. The cytotoxicity as well as the effectiveness of developed material in cell proliferation is studied in vitro. The acceleration of wound repair in animals is consequently evaluated. The promising results of developed material in animal tests to facilitate wound re-epithelialisation would lead to further development of this material for wound care in human.

บรรณานุกรม :
สิริพร โตนดแก้ว , วนิดา จันทร์วิกูล , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , สมฤทัย ชรรณษานนท์ , ปวีณา อุปนันต์ , พัชรี งามวิริยะวงศ์ , Siriporn Tanodekaew , Wanida Janvikul , Somruethai Channasanon , Paweena Uppanan , Patcharee Ngamviriyavong . (2553). สารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับแผลเรื้อรัง (เฟส 1).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิริพร โตนดแก้ว , วนิดา จันทร์วิกูล , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , สมฤทัย ชรรณษานนท์ , ปวีณา อุปนันต์ , พัชรี งามวิริยะวงศ์ , Siriporn Tanodekaew , Wanida Janvikul , Somruethai Channasanon , Paweena Uppanan , Patcharee Ngamviriyavong . 2553. "สารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับแผลเรื้อรัง (เฟส 1)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิริพร โตนดแก้ว , วนิดา จันทร์วิกูล , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , สมฤทัย ชรรณษานนท์ , ปวีณา อุปนันต์ , พัชรี งามวิริยะวงศ์ , Siriporn Tanodekaew , Wanida Janvikul , Somruethai Channasanon , Paweena Uppanan , Patcharee Ngamviriyavong . "สารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับแผลเรื้อรัง (เฟส 1)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
สิริพร โตนดแก้ว , วนิดา จันทร์วิกูล , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , สมฤทัย ชรรณษานนท์ , ปวีณา อุปนันต์ , พัชรี งามวิริยะวงศ์ , Siriporn Tanodekaew , Wanida Janvikul , Somruethai Channasanon , Paweena Uppanan , Patcharee Ngamviriyavong . สารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับแผลเรื้อรัง (เฟส 1). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.