ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศวกรรมเนื้อเยื่อสำหรับวัสดุทดแทนผิวหนัง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิศวกรรมเนื้อเยื่อสำหรับวัสดุทดแทนผิวหนัง
นักวิจัย : วนิดา จันทร์วิกูล , สมพร สวัสดิสรรพ์ , เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร , สุกฤตยา วีระนนท์ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , Wanida Janvikul , Somporn Swasdison , Chalermpong Chatdokmaiprai , Sukitaya Veeranondha , Boonlom Thavornyutikarn
คำค้น : Biomaterials , Biomedical Engineering , Chitosan , Engineering and technology , Tissue engineering , ผิวหนัง , วิศวกรรมชีวภาพ , วิศวกรรมเนื้อเยื่อ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , เนื้อเยื่อสังเคราะห์ , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4708
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัสดุตกแต่งแผลหรือวัสดุทดแทนผิวหนังมีความสำคัญมากต่อการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก ซึ่งผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตจากการสูญเสียน้ำในปริมาณมากและจากการติดเชื้อ ชนิดรุนแรงที่บาดแผล โดยทั่วไปแล้ววัสดุตกแต่งแผลหรือวัสดุทดแทนผิวหนังมีหน้าที่ปกป้องบาดแผล การพัฒนาวัสดุสำหรับการรักษานี้มีมานานกว่า 30 ปี ได้แก่ การใช้วัสดุชีวภาพ (เช่น รกเด็ก) การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ (เช่น คอลลาเจนจากหนังวัว) หรือการใช้วัสดุสังเคราะห์ประเภทไฮโดรเจล ปัจจุบันมีการนำเทคนิคทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อมาใช้ร่วมกับการพัฒนาวัสดุที่มี ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ไม่เป็นพิษ และมีสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสม ได้แก่ มีความแข็งแรงเพียงพอสามารถใช้งานได้สะดวก มีลักษณะอ่อนนุ่มโค้งงอตามบาดแผลได้ สามารถดูดซับของเหลวจากบาดแผลและรักษาความชื้นได้ สามารถป้องกันเชื้อโรคและลดการสูญเสียน้ำได้ เป็นต้น วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้คือ เพื่อพัฒนาวัสดุสำหรับใช้ในการรักษาแผลที่มีความลึก โดยใช้วัสดุประเภทไคติน-ไคโตซานเป็นวัสดุโครงสร้างและเพาะเลี้ยงเซลล์ไฟโบรบ ลาสต์ในโครงสร้างสามมิตินั้น ให้มีลักษณะคล้ายผิวหนังชั้นหนังแท้ ศึกษาการเจริญและหน้าที่ของเซลล์ในวัสดุโครงสร้าง และศึกษาการใช้งานในสัตว์ทดลอง Wound dressing and skin substitute plays an important role in the treatment of burn injuries. These patients lose large amounts of body fluid through the open wounds and are susceptible to infections. Therefore, effective wound dressing or skin substitute essentially for functions as a protective barrier. Research on wound dressings and skin substitutes has long been performed for more than 30 years. Several biological and synthetic materials such as amniotic membrane, reconstituted bovine collagen and hydrogels have been used for burns treatments. The recent concept of the development is to imitate human skin using tissue-engineering techniques. The scaffold materials used should be non-toxic, biocompatible to human cells and tissues, sufficiently strong for ease of handling, pliable to the wound surface, keeping the wound moist and impermeable to microorganisms. This project aims to produce a dermal equivalent for the treatment of full thickness wounds using chitin-chitosan based materials as scaffold and to study cellular behaviors, including cell growth and the production of extracellular matrix proteins by the dermal human fibroblasts in the scaffolds. Healing performance of the prepared dermal equivalent will be investigated in an animal model.

บรรณานุกรม :
วนิดา จันทร์วิกูล , สมพร สวัสดิสรรพ์ , เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร , สุกฤตยา วีระนนท์ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , Wanida Janvikul , Somporn Swasdison , Chalermpong Chatdokmaiprai , Sukitaya Veeranondha , Boonlom Thavornyutikarn . (2552). วิศวกรรมเนื้อเยื่อสำหรับวัสดุทดแทนผิวหนัง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วนิดา จันทร์วิกูล , สมพร สวัสดิสรรพ์ , เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร , สุกฤตยา วีระนนท์ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , Wanida Janvikul , Somporn Swasdison , Chalermpong Chatdokmaiprai , Sukitaya Veeranondha , Boonlom Thavornyutikarn . 2552. "วิศวกรรมเนื้อเยื่อสำหรับวัสดุทดแทนผิวหนัง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วนิดา จันทร์วิกูล , สมพร สวัสดิสรรพ์ , เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร , สุกฤตยา วีระนนท์ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , Wanida Janvikul , Somporn Swasdison , Chalermpong Chatdokmaiprai , Sukitaya Veeranondha , Boonlom Thavornyutikarn . "วิศวกรรมเนื้อเยื่อสำหรับวัสดุทดแทนผิวหนัง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
วนิดา จันทร์วิกูล , สมพร สวัสดิสรรพ์ , เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร , สุกฤตยา วีระนนท์ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , Wanida Janvikul , Somporn Swasdison , Chalermpong Chatdokmaiprai , Sukitaya Veeranondha , Boonlom Thavornyutikarn . วิศวกรรมเนื้อเยื่อสำหรับวัสดุทดแทนผิวหนัง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.