ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีนโดยกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์ (ระยะที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีนโดยกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์ (ระยะที่ 1)
นักวิจัย : เจริญ นาคะสรรค์ , มนัส แซ่ด่าน , อาซีซัน แกสมาน , อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ , จรัส โพธิ์สีสด , ภูริพงศ์ วรรณวิไล , ประสิทธิ์ จันทร์รักษ์ , Charoen Nakasan , Manus Saedan , Asesun Kaesaman , Adisai Rungvichaniwat , Puripong Wannavilai
คำค้น : Engineering and technology , Latex , Materials engineering , Polymers , Polypropylene , Rubber , Thermoplastics , Vulcanization , การเกิดยางสุก , ยางธรรมชาติ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เทอร์โมพลาสติก , โพลิโพรพิลีน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4699
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ เป็นวัสดุที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน เตรียมโดยการทำรีเอกตีฟเบลนด์ (reactive blending) ของยางและเทอร์โมพลาสติกโดยการเลือกคู่เบลนด์ที่เหมาะสม มาทำการเบลนด์แบบแบทโดยใช้เครื่องผสมแบบภายใน หรือการเบลนด์แบบต่อเนื่องด้วยเครื่องเอ็กซ์ทรูดแบบสกรูคู่ ในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์โดยทั่วไป จะใช้ยางสังเคราะห์เป็นเฟสที่มีอนุภาคเล็กๆกระจายตัวอย่างต่อเนื่องใน เฟสของเทอร์โมพลาสติก ในงานวิจัยนี้เลือกยางธรรมชาติหลายชนิด (ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ ยางธรรมชาติมาลิเอต และยางธรรมชาติดิบ) เบลนด์กับพอลิโพรไพลีน โดยมีการดัดแปลงโมเลกุลพอลิโพรไพลีนให้มีสภาพขั้วมากขึ้น โดยการทำปฏิกิริยากับมาลิอิกแอนไฮไดรด์และไดเมทิลอล ฟินอลิก ทำการเบลนด์องค์ประกอบต่างๆด้วยเครื่องผสมแบบภายใน และเครื่องเอกซ์ทรูดแบบสกรูคู่ หลังจากได้คู่เบลนด์และอัตราส่วนการเบลนด์ที่เหมาะสมแล้ว จะทำการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์ แล้วนำเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ที่เตรียมได้ไปทดลองทำการแปรรูปด้วยเทคนิค การฉีดเข้าเบ้า การเอ็กซ์ทรูด และ การอัดเบ้า งานวิจัยนี้นับเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นการเตรียมอุปกรณ์ บุคลากร และความพร้อมเพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในอนาคต ผู้วิจัยคาดว่า จะได้เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ชนิดทนน้ำมันและสามารถใช้งานที่อุณหภูมิ ค่อนข้างสูงได้ซึ่งสามารถทดแทนยางสังเคราะห์ทนน้ำมันซึ่งมีราคาแพงและต้องนำ เข้าในปริมาณสูงมากทุกปี Thermoplastic elastomer (TPE) is currently one of the most important elastomeric material. It can be prepared by reactive blending of elastomer and thermoplastic materials using an internal mixer or twin-screw extruder. TPE is generally prepared using synthetic rubbers as dispersed small particles in thermoplastic matrix. In this research work, however, we will exploit various types of natural rubber (i.e., epoxidised natural rubber, maleated natural rubber and raw natural rubber) blend with high strength commodity thermoplastic, polypropylene. Maleic anhydride and dimethylol phenolic resin will be used in chemical modification of polypropylene. This will lead to a preparation of polypropylene graft maleic anhydride (PP-g-MA) and phenolic modified polypropylene (PP-Ph), respectively. Furthermore, an internal mixer and twin-screw screw extruder will be used to prepare an reactive blending and perform dynamic vulcanisation on the appropriate blend formulation. The products will be thermoplastic elastomer (TPE) or thermoplastic natural rubber (TPNR). We will perform a further study on processing behaviour of our TPNR products by using plastic injection molding, extrusion and compression molding. The product will be aimed to use as oil and heat resistant elastomeric materials. This will lead to a value added of natural rubber products. Moreover, the development will provide knowledge and production technology for this type of TPNR. The decreasing trend of imported similar elastomeric articles will be a consequence.

บรรณานุกรม :
เจริญ นาคะสรรค์ , มนัส แซ่ด่าน , อาซีซัน แกสมาน , อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ , จรัส โพธิ์สีสด , ภูริพงศ์ วรรณวิไล , ประสิทธิ์ จันทร์รักษ์ , Charoen Nakasan , Manus Saedan , Asesun Kaesaman , Adisai Rungvichaniwat , Puripong Wannavilai . (2549). เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีนโดยกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์ (ระยะที่ 1).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เจริญ นาคะสรรค์ , มนัส แซ่ด่าน , อาซีซัน แกสมาน , อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ , จรัส โพธิ์สีสด , ภูริพงศ์ วรรณวิไล , ประสิทธิ์ จันทร์รักษ์ , Charoen Nakasan , Manus Saedan , Asesun Kaesaman , Adisai Rungvichaniwat , Puripong Wannavilai . 2549. "เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีนโดยกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์ (ระยะที่ 1)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เจริญ นาคะสรรค์ , มนัส แซ่ด่าน , อาซีซัน แกสมาน , อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ , จรัส โพธิ์สีสด , ภูริพงศ์ วรรณวิไล , ประสิทธิ์ จันทร์รักษ์ , Charoen Nakasan , Manus Saedan , Asesun Kaesaman , Adisai Rungvichaniwat , Puripong Wannavilai . "เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีนโดยกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์ (ระยะที่ 1)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
เจริญ นาคะสรรค์ , มนัส แซ่ด่าน , อาซีซัน แกสมาน , อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ , จรัส โพธิ์สีสด , ภูริพงศ์ วรรณวิไล , ประสิทธิ์ จันทร์รักษ์ , Charoen Nakasan , Manus Saedan , Asesun Kaesaman , Adisai Rungvichaniwat , Puripong Wannavilai . เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีนโดยกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์ (ระยะที่ 1). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.