ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์โมเลกุลต้นแบบเพื่อพัฒนาสู่วัสดุเมมเบรนที่เอื้อต่อระบบการ ผ่านโปรตอนในเซลล์เชื้อเพลิงประเภทเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์โมเลกุลต้นแบบเพื่อพัฒนาสู่วัสดุเมมเบรนที่เอื้อต่อระบบการ ผ่านโปรตอนในเซลล์เชื้อเพลิงประเภทเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
นักวิจัย : มัลลิกา พงษ์ชวนะกุล , มานิตา จิตต์หรรษา , สุวบุญ จิรชาญชัย , Mullika Pongchawanakul , Suwabun Chirachanchai
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , Polymers , Proton exchange membrane fuel cells , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซลล์เชื้อเพลิง , โพลิเมอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4639
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เซลล์เชื้อเพลิงเป็นอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย การเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงภายใต้ขั้นตอนของปฏิกิริยาเคมี ไฟฟ้าออกซิเดชันและรีดักชัน เซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน หรือ พอลิเมอร์อีเล็กโตรไลท์เมมเบรน (Polymer Electrolyte Membrane or Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีจากแนวความคิดการกระตุ้นให้โปรตอนไหลผ่านขั้วแคโทดโดย อาศัยเมมเบรนเป็นตัวกลางทำหน้าที่เสมือนอีเลคโตรไลท์ ปัจจุบันนาฟิออน (Nafion?) เป็นพอลิเมอร์เมมเบรนที่พัฒนาขึ้นใช้ในอีเล็กโตรไลท์เมมเบรนสำหรับเซลล์ เชื้อเพลิงซึ่งได้รับการยอมรับเนื่องจากสมบัติจำเพาะด้านการปล่อยให้โปรตอน ไหลผ่านอย่างอิสระผ่านเมมเบรนโดยอาศัยหมู่ซัลฟอนิลที่มีโมเลกุลน้ำเป็นตัว กลางอยู่ ประเด็นนี้ทำให้นักพอลิเมอร์เคมีเห็นหลักการพัฒนา PEMFC ขึ้น ด้วยการสร้างเส้นทางการผ่านโปรตอนอย่างมีประสิทธิภาพในพอลิเมอร์เมมเบรน งานวิจัยชุดนี้จึงตั้งอยู่บนกรณีศึกษาถึงการออกแบบโมเลกุลอย่างเป็นระบบและ สังเคราะห์วัสดุพอลิเมอร์เมมเบรนให้มีหมู่เคมีที่เอื้อให้เกิดแนวผ่านของ โปรตอน ในที่นี้ คณะวิจัยจะนำเสนอโครงการวิจัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับการเตรียม วัสดุพอลิเมอร์ที่ตรึงหมู่เฮเทโรไซคลิกไว้ ได้แก่ พอลิอะไมด์ที่ผนวกหมู่อิมิดาโซล ทั้งนี้หมู่อิมิดาโซลไม่เพียงแต่เป็นตัวให้โปรตอนเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวเร่ง การส่งผ่านของโปรตอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยโครงสร้างจำเพาะของหมู่อิมิดาโซ ลเอง โครงการวิจัยนี้เน้นถึงการออกแบบและสังเคราะห์วัสดุพอลิเมอร์ เพื่อนำไปสู่วัสดุเมมเบรนที่มีประสิทธิภาพสูงในการไหลผ่านของโปรตอนสำหรับ เซลล์เชื้อเพลิงแบบ PEMFC Fuel cells are environmental friendly electrochemical devices that convert the chemical energy directly into electrical energy under the processes of electrochemical oxidation and reduction. Proton Exchange Membrane Fuel Cell or Polymer Electrolyte Membrane (PEMFC) is one of the successful technologies under the concept of enhancing proton transfer to the cathode through the electrolyte membrane. At present, Nafion? is a well-accepted polymer electrolyte membrane (PEM) using in PEMFC due to its specific properties in allowing protons migrating freely through the membrane via the hydrated sulfonyl groups. This inspires polymer chemists to develop PEMFC by introducing an effective proton connection route into polymer membranes. The present project, thus, stands on a viewpoint of a well-designed and synthesized polymeric membrane material having a definite functional group, which an effective proton-transferring pathway is possible. Here, the work originally proposes a series of imidazole based polymeric material for PEM, for example, polyamide functionalized with imidazoles. The imidazole is expected to function not only for providing proton source but also allowing an effective proton transferring via its specific structure. The present project mainly bases on the molecular design and synthesis for polymeric membrane. The goal of the project is to achieve a novel polymeric material for high efficiency proton transferring polymer membrane to be used in PEMFC system.

บรรณานุกรม :
มัลลิกา พงษ์ชวนะกุล , มานิตา จิตต์หรรษา , สุวบุญ จิรชาญชัย , Mullika Pongchawanakul , Suwabun Chirachanchai . (2550). การสังเคราะห์โมเลกุลต้นแบบเพื่อพัฒนาสู่วัสดุเมมเบรนที่เอื้อต่อระบบการ ผ่านโปรตอนในเซลล์เชื้อเพลิงประเภทเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มัลลิกา พงษ์ชวนะกุล , มานิตา จิตต์หรรษา , สุวบุญ จิรชาญชัย , Mullika Pongchawanakul , Suwabun Chirachanchai . 2550. "การสังเคราะห์โมเลกุลต้นแบบเพื่อพัฒนาสู่วัสดุเมมเบรนที่เอื้อต่อระบบการ ผ่านโปรตอนในเซลล์เชื้อเพลิงประเภทเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มัลลิกา พงษ์ชวนะกุล , มานิตา จิตต์หรรษา , สุวบุญ จิรชาญชัย , Mullika Pongchawanakul , Suwabun Chirachanchai . "การสังเคราะห์โมเลกุลต้นแบบเพื่อพัฒนาสู่วัสดุเมมเบรนที่เอื้อต่อระบบการ ผ่านโปรตอนในเซลล์เชื้อเพลิงประเภทเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
มัลลิกา พงษ์ชวนะกุล , มานิตา จิตต์หรรษา , สุวบุญ จิรชาญชัย , Mullika Pongchawanakul , Suwabun Chirachanchai . การสังเคราะห์โมเลกุลต้นแบบเพื่อพัฒนาสู่วัสดุเมมเบรนที่เอื้อต่อระบบการ ผ่านโปรตอนในเซลล์เชื้อเพลิงประเภทเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.