ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นการผสมน้ำยางสังเคราะห์และน้ำยางธรรมชาติ และการศึกษาสัณฐานวิทยาของโพลิเมอร์ผสมที่ได้

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นการผสมน้ำยางสังเคราะห์และน้ำยางธรรมชาติ และการศึกษาสัณฐานวิทยาของโพลิเมอร์ผสมที่ได้
นักวิจัย : อ้อยใจ ทองเฌอ , นันทินา มูลประสิทธิ์ , Oychai Tongcher , Nantina Moonprasith
คำค้น : Copolymers , Engineering and technology , Latex , Materials engineering , Morphology , Polymers , Rubber , Synthetic rubbers , น้ำยางธรรมชาติ , น้ำยางสังเคราะห์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สัณฐานวิทยา , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โพลิเมอร์ผสม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4582
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ยางธรรมชาติเป็นโพลิเมอร์ขนาดใหญ่ นั่นคือ มีโมเลกุลยาวประกอบมาจากโมโนเมอร์หลายพันหน่วยมาต่อเข้าด้วยกัน สมบัติสำคัญของยางธรรมชาติในสภาพยางดิบใช้งานได้ไม่กว้างขวาง คือ เวลาดึงจะมีการไหล ไม่เสถียรเมื่ออยู่ในสภาวะที่ร้อนหรือถูกแสงจ้า หรือแข็งเหนียวเกินไปที่จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ง่าย นอกจากนี้คุณสมบัติด้อยอีกอย่างหนึ่งของยางธรรมชาติ คือ ยางธรรมชาติจะไม่ทนต่อน้ำมัน เช่น น้ำมันปิโตรเลียม และไม่ทนต่อสารเคมี ในขณะที่ยางสังเคราะห์ เช่น ยางไนไตรล์ (Acrylonitrile butadiene rubber or Nitrile rubber) หรือ ยางคลอโรพรีน (Chloroprene rubber) มีขีดความสามารถในการทนต่อน้ำมันสูง เนื่องจากมีความเป็นขั้วสูง ดังนั้น การเพิ่ม หรือ ผสม โพลิเมอร์เหล่านี้ในยางธรรมชาติ จะช่วยให้เพิ่มคุณสมบัติ และประสิทธิภาพของยางธรรมชาติ และเพื่อลดจุดด้อยของยางธรรมชาติ เช่น คุณสมบัติการทนน้ำมันหรือ สารเคมี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ในการผสมจะต้องคำนึงถึงความเข้ากันได้ดีด้วย เพราะยางธรรมชาติซึ่งเป็นสารไม่มีขั้ว (non-polar) ย่อมไม่ปะปนกับยางสังเคราะห์ที่มีขั้วดังกล่าว (Incompatible) การผสม (Blending) ยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ดังกล่าวในรูปของแข็งจึงทำได้ไม่ดีนัก เนื่องจากโพลิเมอร์ผสมที่ได้มีการแยกเฟส (Phase separation) ดังนั้น งานวิจัยนี้จะเน้นการผสมกันในรูปของลาเทกซ์ระหว่างน้ำยางธรรมชาติและ ดิสเพอร์ชั่นของโพลิเมอร์สังเคราะห์ซึ่งมีสมบัติทนน้ำมันข้างต้น แล้วจึงค่อยจับตัวยางทั้งสองให้อยู่ในรูปของของแข็ง ซึ่งคาดว่าการผสมวิธีนี้จะช่วยลดการแยกเฟสของยางทั้งสองได้ โดยจะเริ่มศึกษาการผสมกันในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน และวิธีการจับตัวที่ดีเพื่อให้เกิดการแยกเฟสน้อยที่สุด เทคนิคที่จะใช้ในการศึกษาการแยกเฟสของยางผสม ได้แก่ การใช้อิเล็คตรอนไมโครสโคป (Electron microscope) Atomic force microscopy เป็นหลัก และ เทคนิคอื่น ๆ เช่น การวัดค่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว นอกจากนี้จะได้ศึกษาสมบัติทางฟิสิกส์ เคมีและสมบัติเชิงกลต่างๆ ของยางผสมที่ได้ด้วย Natural rubber is a long chain polymer, which comprises of many monomer units connecting together. The major disadvantages, which limit the use of natural rubber, include 1) it flows when force is applied 2) it is unstable to high temperature or bright light 3) it is too hard or too tough to process 4) it is not tolerant to oil-based or organic solvent such as petroleum and chemicals. On the other hand, synthetic rubbers, such as acrylonitrile butadiene rubber or nitrile rubber and chloroprene rubber, are tolerant to oil-based or organic solvent due to its high polarity. Addition or blending such synthetic polymers into natural rubber can, therefore, improve some poor properties of natural rubber such as oil or chemical resistance in order to produce the oil/chemical resistance products for special purposes. However, one should consider the good compatibility of both polymers because the non-polar natural rubber is generally incompatible with those polar synthetic rubbers. Thus, blending between the solid natural rubber and solid synthetic rubber causes difficulties, resulting in the mixture with a large phase separation. This research project involves the blending in latex forms between natural rubber latex and a dispersion of synthetic polymer mentioned above. The mixture is then coagulated to be in the solid form. It is expected that this way of blending will lead to less phase separation between two polymers. The research will start with blending natural rubber latex and chloroprene latex in different ratio. The coagulation method will be investigated to yield the least phase separation. Characterisation techniques for morphology study include electron microscope and atomic force microscopy mainly, and investigation of glass transition temperature. Physical-, chemical-, and mechanical properties of the blend will also be examined.

บรรณานุกรม :
อ้อยใจ ทองเฌอ , นันทินา มูลประสิทธิ์ , Oychai Tongcher , Nantina Moonprasith . (2549). การศึกษาเบื้องต้นการผสมน้ำยางสังเคราะห์และน้ำยางธรรมชาติ และการศึกษาสัณฐานวิทยาของโพลิเมอร์ผสมที่ได้.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อ้อยใจ ทองเฌอ , นันทินา มูลประสิทธิ์ , Oychai Tongcher , Nantina Moonprasith . 2549. "การศึกษาเบื้องต้นการผสมน้ำยางสังเคราะห์และน้ำยางธรรมชาติ และการศึกษาสัณฐานวิทยาของโพลิเมอร์ผสมที่ได้".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อ้อยใจ ทองเฌอ , นันทินา มูลประสิทธิ์ , Oychai Tongcher , Nantina Moonprasith . "การศึกษาเบื้องต้นการผสมน้ำยางสังเคราะห์และน้ำยางธรรมชาติ และการศึกษาสัณฐานวิทยาของโพลิเมอร์ผสมที่ได้."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
อ้อยใจ ทองเฌอ , นันทินา มูลประสิทธิ์ , Oychai Tongcher , Nantina Moonprasith . การศึกษาเบื้องต้นการผสมน้ำยางสังเคราะห์และน้ำยางธรรมชาติ และการศึกษาสัณฐานวิทยาของโพลิเมอร์ผสมที่ได้. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.