ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความแปรปรวนของยางธรรมชาติและการแก้ไข 1.การประเมินความแปรปรวนของสมบัติการแปรรูปของยางธรรมชาติ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความแปรปรวนของยางธรรมชาติและการแก้ไข 1.การประเมินความแปรปรวนของสมบัติการแปรรูปของยางธรรมชาติ
นักวิจัย : กฤษฎา สุชีวะ , ชาคริต สิริสิงห , จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ , พลชิต บัวแก้ว , กฤษณา คงศิลป์ , เจษฎา โมกขกุล , Krisda Suchiva , Chakrit Sirisingha , Jitladda Sakdapipanich , Polchit Buakaew , Jedsada Mokhagul
คำค้น : Engineering and technology , Latex , Materials engineering , Polymers , Rubber , ยางพารา , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4537
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของยางธรรมชาติ คือ ความแปรปรวนของสมบัติยางดิบ ยางธรรมชาติที่ผลิตจากแหล่งต่าง ๆ กัน จะมีสมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติการไหลที่ต่างกัน ทำให้ไม่สะดวกต่อผู้ใช้ คือ โรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ยางจากยางธรรมชาติ ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก จึงควรต้องหาทางปรับปรุงเพื่อลดความแปรปรวนนี้ และผลิตยางธรรมชาติในรูปแบบที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้ การศึกษาในเรื่องความแปรปรวนของยางธรรมชาติได้มีการศึกษามาเป็นนับสิบปี แม้จะประสบความสำเร็จในเชิงเทคโนโลยีที่จะแก้ไขปัญหานี้บ้างแล้วก็ตาม แต่สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงก็ยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจน ฉะนั้นการศึกษาด้านพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจสาเหตุความแปรปรวนจึงยังเป็นสิ่งจำ เป็น เนื่องจากจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาความแปรปรวนของยางธรรมชาติดีขึ้น การศึกษาความแปรปรวนของยางธรรมชาติที่ผ่านมา จะเป็นการศึกษาความแปรปรวนของสมบัติทางเทคนิค เช่น ความหนืด ความอ่อนตัวเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและความร้อน แต่ยังไม่ได้ศึกษาความแปรปรวนในระหว่างการผลิต เช่น ในขั้นตอนการผสม การเอ็กซทรูด คณะผู้วิจัยได้ศึกษาความแปรปรวนของยางธรรมชาติในขั้นตอนการผสมในระดับห้อง ปฏิบัติการและพบว่ายางที่มีความหนืดต่างกันมีสมบัติการผสมที่ไม่ต่างกันนัก ฉะนั้นจึงเป็นการน่าสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมนี้ของยางธรรมชาติในระดับที่ใหญ่ ขึ้นเพื่อประเมินความแปรปรวนที่แท้จริงของยางธรรมชาติที่ตรงจุดต่อไป โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการเริ่มต้นของโครงการใหญ่ของคณะผู้วิจัยในอันที่จะ ศึกษาหาทางแก้ปัญหาความแปรปรวนของยางธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมต่อไป One of the most important problem of natural rubber (NR) is its variability in properties. NR produced from different sources exhibit different vulcanisation and flow properties, thus presenting difficulty for its utilisation to rubber product manufacturers. Since Thailand is a major producer of NR, it is important that Thailand should try to improve the invariability of NR and manufacture NR in the form that is required by the users. The problems of variability of NR have long been studied. Although some success has been achieved technologically in alleviating the problem, little understanding of the real causes of variability has been obtained. Therefore, fundamental study in order to elucidate the origin of variability of NR is necessary since it would allow better improvement of the properties of NR. Past studies of variability in properties of NR were rather limited to variability of technical properties such as viscosity and plasticity retention index (PRI). Variability in processing properties during mixing or extrusion has not received attention. Our previous study of mixing behaviour of NR at laboratory scale showed that NR having defferent viscosity surprisingly exhibit small difference in mixing properties. Therefore, it would be interesting to further investigate this finding at larger scale of mixing. The resulte obtained should provide more meaningful information on the problem of variability of NR and thus permit better design of the method of reducing the problem. The present project is the first part of the main project of be carried out by the present investigators on the study of variability of NR and its correction.

บรรณานุกรม :
กฤษฎา สุชีวะ , ชาคริต สิริสิงห , จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ , พลชิต บัวแก้ว , กฤษณา คงศิลป์ , เจษฎา โมกขกุล , Krisda Suchiva , Chakrit Sirisingha , Jitladda Sakdapipanich , Polchit Buakaew , Jedsada Mokhagul . (2545). การศึกษาความแปรปรวนของยางธรรมชาติและการแก้ไข 1.การประเมินความแปรปรวนของสมบัติการแปรรูปของยางธรรมชาติ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กฤษฎา สุชีวะ , ชาคริต สิริสิงห , จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ , พลชิต บัวแก้ว , กฤษณา คงศิลป์ , เจษฎา โมกขกุล , Krisda Suchiva , Chakrit Sirisingha , Jitladda Sakdapipanich , Polchit Buakaew , Jedsada Mokhagul . 2545. "การศึกษาความแปรปรวนของยางธรรมชาติและการแก้ไข 1.การประเมินความแปรปรวนของสมบัติการแปรรูปของยางธรรมชาติ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กฤษฎา สุชีวะ , ชาคริต สิริสิงห , จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ , พลชิต บัวแก้ว , กฤษณา คงศิลป์ , เจษฎา โมกขกุล , Krisda Suchiva , Chakrit Sirisingha , Jitladda Sakdapipanich , Polchit Buakaew , Jedsada Mokhagul . "การศึกษาความแปรปรวนของยางธรรมชาติและการแก้ไข 1.การประเมินความแปรปรวนของสมบัติการแปรรูปของยางธรรมชาติ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
กฤษฎา สุชีวะ , ชาคริต สิริสิงห , จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ , พลชิต บัวแก้ว , กฤษณา คงศิลป์ , เจษฎา โมกขกุล , Krisda Suchiva , Chakrit Sirisingha , Jitladda Sakdapipanich , Polchit Buakaew , Jedsada Mokhagul . การศึกษาความแปรปรวนของยางธรรมชาติและการแก้ไข 1.การประเมินความแปรปรวนของสมบัติการแปรรูปของยางธรรมชาติ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.