ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมบัติของลังพลาสติกสำหรับขนส่งขวดน้ำอัดลมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมบัติของลังพลาสติกสำหรับขนส่งขวดน้ำอัดลมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
นักวิจัย : ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล , ศุภชัย งามศิลปเสถียร , Siriporn Damrongsakkul , Supachai Ngamsinlapasathian
คำค้น : Beverage containers , Engineering and technology , High Density Polyethylene , Materials engineering , Polymers , Recycling (Waste, etc.) , Soft drink , การนำกลับมาใช้ใหม่ , ขวดน้ำอัดลม , ลังพลาสติก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โพลิเอทิลีน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4525
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene, HDPE) เป็นพลาสติกทางการค้าที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ ภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างแพร่หลาย เนื่องจากโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงมีสมบัติต้านทางการกระแทกสูง สามารถต้านทางการซึมผ่านของน้ำ มีความเหนียว มีความต้านทานต่อสารเคมี และมีความสามารถในการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ลังพลาสติกสำหรับใช้ในการขนส่งขวดน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญตัวหนึ่งที่ผลิต มาจาก HDPE และเนื่องจากความนิยมบริโภคน้ำอัดลมและน้ำดื่มต่าง ๆ ในประเทศไทย ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในประเทศไทย ทำให้ปริมาณความต้องการใช้ลงบรรจุขวดน้ำอัดลมเพื่อทำการจัดเก็บขนส่งเคลื่น ย้ายมีอยู่โดยเฉลี่ยประมาณ 200,000-300,000 ลังต่อปี (หรือประมาณ 300-450 ตันต่อปี) ซึ่งลังเหล่านี้จะมีอายุการใช้งานประมาณ 7-8 ปี ทำให้มีปริมาณลังพลาสติกที่หมดอายุการใช้งานซึ่งถือได้ว่าเป็นขยาะพลาสติก อยู่จำนวนมหาศาล ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตลังพลาสติกสำหรับบรรจุขวดน้ำเหล่านี้จะเป็นผู้รับ ลังที่หมดอายุการใช้งานแล้วคืนมาจากลูกค้า และพยายามนำกลับไปใช้ใหม่ แต่ลังพลาสติกที่ผลิตจากส่วนผสมของลังเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วจะมีคุณภาพ ต่ำลง และมักจะพบปัญหาในเรื่องสีของผลิตภัณฑ์และความแข็งแรงคงทน งานวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขยะพลาสติกที่เกิดจากลัง พลาสติกสำหรับขนส่งขวดน้ำอัดลมที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยเริ่มจากการศึกษาสมบัติด้านต่าง ๆ ของลังพลาสติก HDPE อย่างเป็นระบบ เช่น สมบัติทางกลและทางกายภาพ, ความสามารถในการขึ้นรูป และการเสื่อมสภาพ (Degradation) ของพอลิเมอร์ โดยใช้พลาสติกที่ผลิตภายใต้กระบวนการผลิตที่เหมือนกันแต่อายุการใช้งานต่าง กัน กล่าวคือ 8 ปี, 3 ปี และ 0 ปี (ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน) ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นพื้นฐานเพื่อใช้ในการปรับปรุงสมบัติของ พลาสติกให้เหมาะสม เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจรวมถึงการทำพอลิเมอร์ผสม (Polymer Blending) และการนำกลับไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ High Density Polyethylene (HDPE) is a commodity plastic, which is used to produce a wide range of plastic containers used in everyday life. This is due to the advantage properties of HDPE in high impact strength, toughness, good chemical resistance, excellent moisture and water resistance, and recycleability. Plastic crates used for soft-dring bottle transportation is one of the major products manufactured from HDPE. Because of the popularity in soft-drink consumption, the growth of soft-drink industries in Thailand has been increased continuously. The average demand of plastic crates is around 200,000-300,000 containers per year (or 300-450 ton per year). The average lifetime of plastic crates is 7-8 years. As a result, a huge amount of waste from used plastic crates has been generated that should be handled properly in order not to cause any pollutions. One method used to reduce plastic waste is recycling which is of high interest nowadays. At present, the plastic crate manufacturing companies have to collect all used plastic crates return from their customers. The used plastic crates have been randomly used to mix with virgin grade of HDPE and process to be new recycled plastic crates. However, the quality of recycled plastic crates is down and problems on colour property and strenth are always faced. This research, therefore, aims to study the possibility in recycling plastic wastes of HDPE creates used for soft-drink bottle transportation. The properties of plastic crates including mechanical and physical properties, processability and degradation of polymers will be studied systematically. The raw materials are the plastic crates, produced under the dame condition, which have been used for bottle transportation for 8,3 and 0 years respectively. The results from this study will be a basis for improving the properties of used plastics for recycling purpose which can involve the method of polymer blending and the manufacturing of other products.

บรรณานุกรม :
ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล , ศุภชัย งามศิลปเสถียร , Siriporn Damrongsakkul , Supachai Ngamsinlapasathian . (2545). การศึกษาสมบัติของลังพลาสติกสำหรับขนส่งขวดน้ำอัดลมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล , ศุภชัย งามศิลปเสถียร , Siriporn Damrongsakkul , Supachai Ngamsinlapasathian . 2545. "การศึกษาสมบัติของลังพลาสติกสำหรับขนส่งขวดน้ำอัดลมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล , ศุภชัย งามศิลปเสถียร , Siriporn Damrongsakkul , Supachai Ngamsinlapasathian . "การศึกษาสมบัติของลังพลาสติกสำหรับขนส่งขวดน้ำอัดลมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล , ศุภชัย งามศิลปเสถียร , Siriporn Damrongsakkul , Supachai Ngamsinlapasathian . การศึกษาสมบัติของลังพลาสติกสำหรับขนส่งขวดน้ำอัดลมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.