ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติทนความร้อน/โอโซน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติทนความร้อน/โอโซน
นักวิจัย : พงษ์ธร แซ่อุย , ชาคริต สิริสิงห , อุทัย เทพสุวรรณ์ , ฐานันดร วันทะนะ , วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ , Pongdhorn Sae-oui , Chakrit Sirisingha , Thanandon Wantana , Weenusarin Intiya
คำค้น : Engineering and technology , Heat resistant plastics , Latex , Materials engineering , Ozone resistance , Polymers , Rubber , ความร้อน , ยางธรรมชาติ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , โอโซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4429
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แม้ว่ายางธรรมชาติ (NR) จะเป็นยางที่มีสมบัติเชิงกลดีเยี่ยมและมีความยืดหยุ่นสูง แต่ยางธรรมชาติก็มีข้อด้อยหลักคือเสื่อมสภาพได้ง่าย เนื่องจากในยางธรรมชาติมีพันธะคู่อยู่ในปริมาณมาก จึงไม่ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากออกซิเจน ความร้อน และโอโซน ซึ่งข้อด้อยดังกล่าวทำให้การใช้งานของยางธรรมชาติค่อนข้างจำกัด เพราะไม่สามารถนำยางธรรมชาติไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการใช้งานกลาง แจ้งหรือที่ต้องสัมผัสกับโอโซน ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียางผสม (Rubber Blend) โดยการนำยางธรรมชาติไปผสมกับยางสังเคราะห์ชนิดอื่น ๆ เพื่อที่จะปรับปรุงข้อด้อยของยางธรรมชาติดังกล่าว ซึ่งยางสังเคราะห์ที่นิยมนำมาใช้ผสมกับยางธรรมชาติต้องเป็นยางสังเคราะห์ที่ มีปริมาณพันธะคู่อยู่น้อยมากหรือไม่มีพันธะคู่อยู่เลย เช่น ยาง EPDM หรือยาง EPM เพราะยางสังเคราะห์เหล่านี้จะทำให้ยางผสมที่ได้มีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพ อันเนื่องมาจากความร้อนและโอโซนสูงขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ว่าการผสมยางธรรมชาติกับยาง EPDM ในสัดส่วน 60/40 จะทำให้ยางมีความทนทานต่อโอโซนได้ดี แต่ว่าสมบัติความทนทานต่อความร้อนของยางก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากในยางผสมดังกล่าวมียางธรรมชาติเป็นเมทริกซ์ในขณะที่ยาง สังเคราะห์เป็นวัฏภาคที่กระจายตัว ด้วยเหตุนี้ โครงการวิจัยนี้จึงเน้นที่จะศึกษาและพัฒนายางธรรมชาติทนความร้อนและโอโซนต้น แบบที่ได้จากการนำยางธรรมชาติไปผสมกับยางสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ เช่น EPDM EPM PU และ Q โดยมีสัดส่วนของยางธรรมชาติในปริมาณที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และมีเป้าหมายหลักที่จะทำให้สัณฐานวิทยาของยางผสมที่ได้นั้นมียางธรรมชาติ เป็นวัฏภาคที่กระจายตัวอยู่ในยางสังเคราะห์ หากโครงการวิจัยนี้ประสบความสำเร็จ ก็จะเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการผลิตยางธรรมชาติทนความร้อน ทำให้สามารถนำยางธรรมชาติไปใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากสามารถผลิตยางธรรมชาติทนความร้อนและโอโซนไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างมากมายเพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่ม ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการนำเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศอีกด้วย It is widely known that natural rubber (NR) possesses high elasticity with excellent mechanical properties. However, due to its highly unsaturated molecular structure, it is susceptible to degradation due to heat, oxygen and ozone. Such shortcomings greatly restrict the applications of NR as it cannot be used in an outdoor application where heat and ozone become the main factors for rubber deterioration. Recently, rubber blend technology has been developed and implemented to overcome the shortcomings of NR by blending NR with saturated or nearly saturated synthetic rubbers, mostly EPM or EPDM. These synthetic rubbers make the rubber blend having better resistance to heat and ozone. Although it has been reported that the blend of 60/40 NR/EPDM possesses good ozone resistance, the heat or aging resistance of such blend is still unsatisfactory. This is simply due to the fact that NR is still the matrix in this blend. It is therefore the intention of this project to study and develop the prototype of heat/ozone resistance NR by blending NR with various saturated (or almost saturated) rubbers, i.e., EPDM EPM PU and Q. The main aim of this project is to produce heat/ozone resistance NR (or rubber blend) having the amount of NR not less than 60% while NR still becomes the dispersed phase. If the project is successfully done and the obtained technology could be commercially implemented, this would greatly broaden the applications of NR. The enormous benefits obtained include the promotion of domestic consumption of NR and also the reduction of imported synthetic rubbers.

บรรณานุกรม :
พงษ์ธร แซ่อุย , ชาคริต สิริสิงห , อุทัย เทพสุวรรณ์ , ฐานันดร วันทะนะ , วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ , Pongdhorn Sae-oui , Chakrit Sirisingha , Thanandon Wantana , Weenusarin Intiya . (2552). โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติทนความร้อน/โอโซน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พงษ์ธร แซ่อุย , ชาคริต สิริสิงห , อุทัย เทพสุวรรณ์ , ฐานันดร วันทะนะ , วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ , Pongdhorn Sae-oui , Chakrit Sirisingha , Thanandon Wantana , Weenusarin Intiya . 2552. "โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติทนความร้อน/โอโซน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พงษ์ธร แซ่อุย , ชาคริต สิริสิงห , อุทัย เทพสุวรรณ์ , ฐานันดร วันทะนะ , วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ , Pongdhorn Sae-oui , Chakrit Sirisingha , Thanandon Wantana , Weenusarin Intiya . "โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติทนความร้อน/โอโซน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
พงษ์ธร แซ่อุย , ชาคริต สิริสิงห , อุทัย เทพสุวรรณ์ , ฐานันดร วันทะนะ , วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ , Pongdhorn Sae-oui , Chakrit Sirisingha , Thanandon Wantana , Weenusarin Intiya . โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติทนความร้อน/โอโซน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.