ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์โพลิแลคไทด์โคโพลิเมอร์เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีและกายภาพ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์โพลิแลคไทด์โคโพลิเมอร์เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีและกายภาพ
นักวิจัย : อทิตย์สา เพ็ชรสุข , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , Atitsa Petchsuk , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan
คำค้น : Copolymers , Engineering and technology , Materials engineering , Polylactides , Polymers , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โพลิเมอร์ผสม , โพลิแลคไทด์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4408
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันนี้มลภาวะที่เกิดจากขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่สำคัญมากปัญหาหนึ่ง ซึ่งสามารถลด หรือป้องกันได้จากการหันมาใช้พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ พอลิเมอร์ที่มีการศึกษากันมากที่สุดคือพอลิเอสเทอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอลิแล คไทด์และโคพอลิเมอร์ของแลคไทด์ที่สามารถย่อยสลายได้สมบูรณ์ในธรรมชาติ สารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์สามารถผลิตได้จากการหมักสารพวกคาร์โบไฮเดรต จึงทำให้พอลิเมอร์ชนิดนี้เป็นพอลิเมอร์ที่มีแหล่งวัตถุดิบที่ไม่จำกัด ในปัจจุบันมีการผลิตพอลิแลคไทด์เพื่อการค้าในเชิงอุตสาหกรรม บริษัทใหญ่ๆ เช่น บริษัทคาร์กิว-ดาว (Cargill-Dow Polymer Co., Ltd.) ได้สร้างโรงงานผลิตพอลิแลคติกแอซิคขนาดใหญ่ถึง 140,000 ตัน/ปี ในปี 2001 และยังคาดว่าจะมีการผลิตมากกว่านี้ถึง 3 เท่าตัวในอีก 6 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามเนื่องจากพอลิแลคไทด์เป็นพอลิเมอร์ที่มีความเปราะ อัตราการย่อยสลายที่ช้า และมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ไม่ดีนักจึงมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทาง เคมีโดยการโคพอลิเมอร์ไรเซซั่น ในงานวิจัยนี้จะเป็นการสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ของแลคไทด์และเอสเทอร์โคมอโน เมอร์ชนิดที่เป็นวงได้แก่แลคโทนมอโนเมอร์ต่างๆ (propiolactone, butyrolactone, valerolactone) และ ไกลโคไลด์ (glycolide) เป็นต้น โดยวิธีการโพลิเมอรไรเซชั่นจะเป็นแบบเปิดวง โดยมีจุดประสงค์ที่จะสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ให้ได้น้ำหนักโมเลกุลสูง มีความยืดหยุ่น ความเหนียวและความแข็งแรงสูง นอกจากนี้ควรจะมีอัตราการสลายตัวทางธรรมชาติที่สูง ซึ่งทางคณะวิจัยคาดว่าเมื่อทำวิจัยเสร็จแล้วจะมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการนำไป ผลิตในระดับโรงงานกึ่งต้นแบบ นอกจากนี้ผลิตผลโคพอลิเมอร์ของแลคไทด์ที่ได้ยังสามารถนำไปขึ้นรูปด้วยวิธี ต่างๆเพื่อการวิจัยต่อไปได้อีกด้วย Recent years, more attention has been devoted to environmentally safe plastic materials, easily waste disposal and non-toxically incinerated components. Polylactide and its copolymers are one of the biodegradable plastic materials that are naturally degraded. Polylactide is synthesized from lactic acid, obtained from renewable vegetable sources, which is a promising resource in comparison to petroleum raw material. Although polylactide is commercially available, it has some drawbacks in terms of their flexibility and rate of degradation. To overcome these problems, copolymers of lactide and other cyclicesters such as lactone comonomers (propiolactone, butyrolactone and valerolactone) and glycolide were introduced. These copolymers tend to have higher flexibility and higher rate of degradation. This research will focus on the synthesis of block/graft copolymers of lactide and lactone family by ring-opening polymerization using different catalysts and processes. Main objective of this research is to synthesize high molecular weight copolymers with high flexibility, tough and high strength. These known conditions will be useful for scale-up process. The product obtained will be used for further investigation in many applications such as packaging or medical devices.

บรรณานุกรม :
อทิตย์สา เพ็ชรสุข , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , Atitsa Petchsuk , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan . (2551). การสังเคราะห์โพลิแลคไทด์โคโพลิเมอร์เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีและกายภาพ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อทิตย์สา เพ็ชรสุข , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , Atitsa Petchsuk , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan . 2551. "การสังเคราะห์โพลิแลคไทด์โคโพลิเมอร์เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีและกายภาพ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อทิตย์สา เพ็ชรสุข , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , Atitsa Petchsuk , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan . "การสังเคราะห์โพลิแลคไทด์โคโพลิเมอร์เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีและกายภาพ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
อทิตย์สา เพ็ชรสุข , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , Atitsa Petchsuk , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan . การสังเคราะห์โพลิแลคไทด์โคโพลิเมอร์เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีและกายภาพ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.