ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการตรึงโปรตีนที่สกัดจากแบคทีเรียในดินบนทรานซดิวเซอร์โดยวิธี Sol Gel Process

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการตรึงโปรตีนที่สกัดจากแบคทีเรียในดินบนทรานซดิวเซอร์โดยวิธี Sol Gel Process
นักวิจัย : อทิตย์สา เพ็ชรสุข , ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง , Atitsa Petchsuk , Thanasat Sooksimuang
คำค้น : Composite materials , Engineering and technology , Materials engineering , Polymers , Sol-gel , Transducers , ทรานสดิวเซอร์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โซล-เจล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4390
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวัดปริมาณสารจำพวกฟีนอล (Phenolic Conpound) มีความสำคัญมากในปัจจุบันเนื่องจากสารประกอบฟีนอลถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายใน กระบวนการทางเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งความเป็นพิษของสารจำพวกฟีนอลได้มีการศึกษาจนเป็นที่ทราบอย่างแน่ชัด วิธีโดยทั่วไปที่ใช้ในการวัดปริมาณสารจำพวกฟีนอลคือการใช้คาร์โลรีเมตรี (Calorimetry) Gas chromatography และวิธีทาง Spectrophotometry ซึ่งมีประสิทธิภาพในการวัดสูงอย่างไรก็ตามการวัดปริมาณสารจำพวกฟีนอลด้วย วิธีเหล่านี้มีความยุ่งยากในการเตรียมสารตัวอย่าง ใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน ไม่สามารถที่จะตรวจวัดการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่สามารถให้ข้อมูลในขณะนั้นได้ ทางเลือกหนึ่งเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาแล้ว คือการวัดปริมาณสารจำพวกฟีนอลโดยใช้ไบโอเซนเซอร์ (Biosenser) ซึ่งนอกจากจะเป็นการวัดปริมาณสารที่สะดวก รวดเร็วแล้วยังให้ ความไว (Sensitivity) และความจำเพาะเจาะจงสูง (Specificity)สูง นอกจากนี้ยังไม่ต้องการผู้ชำนาญการ สามารถใช้งานไปอ่านผลได้อย่างต่อเนื่อง และให้ข้อมูลขณะนั้น การวัดปริมาณสารโดยวิธีนี้ อาศัยหลักทางชีวเคมีโดยนำสารชีวภาพ (Biocatalytic Component) ซึ่งได้แก่ เอนไซม์(Enzyme) แอนติบอดี (Antibody) แอนติเจน (Antigen) เซลล์จุลินทรีย์ หรือเซลล์องค์ประกอบของเนื้อเยื่อพืช/สัตว์ที่มีความสามารถในการทำปฏิกิริยา อย่างจำเพาะเจาะจงกับสารตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ มาตรึงบนตัวตรวจจับ หรือ ทรานซดิวเซอร์ (Transducer) ที่เหมาะสมกับชนิดและรูปของสัญญาณที่เกิดจากผลของปฏิกิริยา โดยในการวิจัยนี้จะเน้นศึกษาการตรึงสารชีวภาพซึ่งได้แก่โปรตีนที่สกัดได้จาก แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดิน ด้วยวิธี Sol Gel Process บนทรานซดิวเซอร์ชนิดแอมเพอโรเมตริกทรานซดิวเซอร์ และศึกษาการตอบสนองของทรานซดิวเซอร์ต่อสารจำพวกฟีนอล งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่จะนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาไบโอเซนเซอร์ที่สามารถ ใช้งานในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การวัดปริมาณสารจำพวกฟีนอลจากแหล่งน้ำหรือน้ำเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีเครื่องมือขนาดเล็กที่ใช้งานสะดวก การส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายสูง หากใช้ไบโอเซนเซอร์ตรวจวัดแล้ว นอกจากจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายต่ำ ยังสามารถนำไปใช้งานในระบบควบคุมแบบออนไลน์ได้ The determination of phenolic compounds is of great importance due to their toxicity and persistency in the environment. Methods that are available for determination of phenolic compounds include calorimetry, gas chormatogragphy and spectrophotometric analysis. These methods suffer from complicated sample preparation and unsuitable on-site monitoring. To solve these problems, amperometric biosensor has been proved to be promising method for this purpose. This Method bases on the immobilization of the biological entities such as enzyme, antigen, antibody, or protein on transducer. Various matrixes have been employed for the incorporation of biological entities on transducer including carbon paste, graphite-epoxy composite. For the past few years, sol-gel process provides an attractive way for the immobilization of heat-sensitive bio-component. This immobilization method provides many unique properties including simplicity of preparation, mechanical stability, chemical inertness and optical transparent. Therefore, in this research we will encapsulate protein isolated from Thai soil on amperometric transducer using this sol-gel technology. The response of the phenolic compounds to transducer will be detected by detection of hydrogen peroxide produced from the reaction between bio-components and phenolic compounds. The development of this amperometric biosensor could be useful in determination of phenolic compounds in wastewater from the industry.

บรรณานุกรม :
อทิตย์สา เพ็ชรสุข , ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง , Atitsa Petchsuk , Thanasat Sooksimuang . (2549). การศึกษาการตรึงโปรตีนที่สกัดจากแบคทีเรียในดินบนทรานซดิวเซอร์โดยวิธี Sol Gel Process.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อทิตย์สา เพ็ชรสุข , ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง , Atitsa Petchsuk , Thanasat Sooksimuang . 2549. "การศึกษาการตรึงโปรตีนที่สกัดจากแบคทีเรียในดินบนทรานซดิวเซอร์โดยวิธี Sol Gel Process".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อทิตย์สา เพ็ชรสุข , ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง , Atitsa Petchsuk , Thanasat Sooksimuang . "การศึกษาการตรึงโปรตีนที่สกัดจากแบคทีเรียในดินบนทรานซดิวเซอร์โดยวิธี Sol Gel Process."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
อทิตย์สา เพ็ชรสุข , ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง , Atitsa Petchsuk , Thanasat Sooksimuang . การศึกษาการตรึงโปรตีนที่สกัดจากแบคทีเรียในดินบนทรานซดิวเซอร์โดยวิธี Sol Gel Process. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.