ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัสดุสำหรับทดแทนกระดูกแบบฉีดที่มีโปรตีนจากไหมเป็นส่วนประกอบ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัสดุสำหรับทดแทนกระดูกแบบฉีดที่มีโปรตีนจากไหมเป็นส่วนประกอบ
นักวิจัย : กตัญชลี ไม้งาม , จุรีรัตน์ ประสาร , นิสภา ศีตะปันย์ , พิมพรรณ ชำนิงาน , มรกต สกุลสมบัติ , Katanchalee Mai-ngam , Chureerat Prahsarn , Nispa Seetapan
คำค้น : Biomaterials , Biomedical Engineering , Bone substitutes , Bones , Engineering and technology , Proteins , Silk , Tissue engineering , กระดูก , วัสดุทดแทนกระดูก , วิศวกรรมเนื้อเยื่อ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , โปรตีน , ไหม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4375
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันความต้องการสำหรับการรักษาส่วนสึกหรอของกระดูกมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอายุเฉลี่ยของประชากรและจำนวนของอุบัติเหตุที่เกิด ขึ้น ในกรณีที่ส่วนสึกหรอที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็ก ร่างกายจะสามารถซ่อมแซมส่วนสึกหรอนั้นได้เองโดยจะถูกแทนที่ด้วยกระดูก ธรรมชาติซึ่งจะแข็งแรงกว่ากระดูกเดิม แต่ในกรณีที่ส่วนสึกหรอมีขนาดใหญ่ร่างกายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ วิธีโดยทั่ว ๆ ไปที่ใช้ในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอนี้มักใช้วิธี การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเอกพันธุ์หรือการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อตนเอง อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดกระดูกมักมีข้อจำกัดหลาย ๆ ประการ อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งมีแนวโน้มนำไปสู่การรักษาอวัยวะสึกหรอต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกำจัดข้อจำกัดต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น คือ งานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ วิธีทั่ว ๆ ไปที่ใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อสำหรับการสร้างกระดูกใหม่ต้องการวัสดุที่มี โครงสร้างแบบสามมิติ (3-D scaffold) ที่สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดมีการยึดเกาะของเซลล์กระดูก ซึ่งทำได้โดยการออกแบบวัสดุให้มีการปลดปล่อยตัวแปรที่สามารถเหนี่ยวนำให้ เกิดกระดูกหรือการปลดปล่อยเซลล์ออสติโอเจนิเตอร์ งานวิศวกรรมเนื้อเยื่อที่ทำกันมักใช้วัสดุโครงสร้าง 3 มิติที่ขึ้นรูปแล้วภายนอกร่างกายซึ่งทำจากพอลิเมอร์ย่อยสลายหรือเซรามิกส์ อย่างไรก็ตามหากวัสดุที่ใช้สามารถเกิดเป็นโครงสร้างสามมิติได้ภายในร่างกาย น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง การเกิดโครงสร้างสามมิติภายในร่างกายสามารถลดขั้นตอนการขึ้นรูปของโครงสร้าง 3 มิติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก เนื่องจากบริเวณที่สึกหรอของกระดูกมักมีรูปทรงที่ซับซ้อน นอกจากนี้การเกิดเป็นโครงสร้างสามมิติได้ภายในร่างกายสามารถเพิ่มการสัมผัส กับระหว่าง วัสดุและเนื้อเยื่อโดยรอบ โครงการนี้จึงมุ่งศึกษาการเตรียมวัสดุที่สามารถเกิดโครงสร้างสามมิติแบบฉีด โดยจะทำการปรับปรุงพื้นผิวโครงสร้างของวัสดุด้วยการมีโปรตีนจากไหมเป็นส่วน ประกอบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการยึดเกาะของเซลล์กระดูก The need for treatment of bone defects, a routine procedure in hospitals, is increasing due to the increases in the average life span and the number of traffic accidents. These small defects are often replaced by natural bone, which is even stronger than the original bone. Larger defects, however, generally require treatments since the body is incapable of repairing them. Traditional methods for filling these defects have been to use allogenic cadaver bone (allograft) or autologous bone (autograft). However, although commonplace in orthopedic surgery, serious impediments associated with both methods exist. The most promising technology of tissue engineering is of interest as a new therapy that will probably help overcome the limitations. However, tissue engineering of bone requires identification of a suitable osteoconductive matrix that may be designed to include the release of osteoinductive factors or the delivery of osteoprogenitor cells. Traditionally, the osteoconductive matrix is a prefabricated 3-dimensional scaffold composed of degradable polymers or ceramics, but an in situ forming scaffold may provide many advantages. With in situ forming scaffolds, the ex vivo fabrication of complicated scaffold geometries is eliminated, which is often difficult due to the complexity of the defect site, and in situ forming scaffolds can improve contact between the scaffold and surrounding tissue. In this study, we aim to develop a novel an in situ forming scaffold which the scaffold surface will be modified with silk-protien to improve osteoblast cell adhesion and proliferation.

บรรณานุกรม :
กตัญชลี ไม้งาม , จุรีรัตน์ ประสาร , นิสภา ศีตะปันย์ , พิมพรรณ ชำนิงาน , มรกต สกุลสมบัติ , Katanchalee Mai-ngam , Chureerat Prahsarn , Nispa Seetapan . (2551). วัสดุสำหรับทดแทนกระดูกแบบฉีดที่มีโปรตีนจากไหมเป็นส่วนประกอบ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กตัญชลี ไม้งาม , จุรีรัตน์ ประสาร , นิสภา ศีตะปันย์ , พิมพรรณ ชำนิงาน , มรกต สกุลสมบัติ , Katanchalee Mai-ngam , Chureerat Prahsarn , Nispa Seetapan . 2551. "วัสดุสำหรับทดแทนกระดูกแบบฉีดที่มีโปรตีนจากไหมเป็นส่วนประกอบ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กตัญชลี ไม้งาม , จุรีรัตน์ ประสาร , นิสภา ศีตะปันย์ , พิมพรรณ ชำนิงาน , มรกต สกุลสมบัติ , Katanchalee Mai-ngam , Chureerat Prahsarn , Nispa Seetapan . "วัสดุสำหรับทดแทนกระดูกแบบฉีดที่มีโปรตีนจากไหมเป็นส่วนประกอบ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
กตัญชลี ไม้งาม , จุรีรัตน์ ประสาร , นิสภา ศีตะปันย์ , พิมพรรณ ชำนิงาน , มรกต สกุลสมบัติ , Katanchalee Mai-ngam , Chureerat Prahsarn , Nispa Seetapan . วัสดุสำหรับทดแทนกระดูกแบบฉีดที่มีโปรตีนจากไหมเป็นส่วนประกอบ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.