ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม
นักวิจัย : ธัญญา นิยมาภา , สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ , ชัยรัตน์ รางแดง , ชาญชัย โรจนสโรช , Tanya Niyamapa , Surin Phongsupasamit , Chairat Rangdang , Chanchai Rojanasaroj
คำค้น : Agricultural machinery , Engineering and technology , Mechanical and industrial engineering , Mechanical technology , Plows , Rotary tillers , รถไถเดินตาม , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องจักรกลการเกษตร , ไถจอบหมุน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4354
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลงานที่ดำเนินการวิจัยไปแล้วมีดังนี้ ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือไถจอบหมุนติดรถไถเดินตามมี 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนศึกษาวิธีการบดอัดดินในกะบะดิน ดินที่ใช้ทดลองเป็นดินเหนียว การบดอัดทำที่ชั้นความหนา 18 ซม. โดยใช้ลูกกลิ้งบดอัด ในขั้นตอนดังกล่าวทำให้เข้าใจวิธีการและเทคนิคการบดอัดดินในกะบะดิน ต่อมาเครื่องมือไถจอบหมุนจะถูกพัฒนาและทดสอบในกะบะดินพารามิเตอร์ที่เหมาะสม ใช้สำหรับการออกแบบเครื่องมือไถจอบหมุนคือ ความเร็วรอบหมุนโรเตอร์ 165-220 rpm ความเร็วการทำงานของเครื่องมือ 0.35 m/s และกำลังที่ต้องการเพื่อใช้ตัดดินและเหวี่ยงดินออกมา 2.58-4.48 kW ต่อมาเครื่องมือไถจอบจะถูกออกแบบเพื่อติดตั้งกับรถไถเดินตามที่ผลิตในประเทศ ไทย และด้วยรถไถเดินตามไม่มีเพลา pto เพื่อใช้ในการขับเครื่องมือไถจอบหมุน ระบบขัยโดยใช้สายพานและล้อสายพานจะถูกออกแบบเพื่อส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไป ยังเครื่องมือไถจอบหมุน ต่อมาการทดสอบจะทำในห้องปฏิบัติการเพื่อวัดหาค่ากำลังที่ไถจอบหมุนและ เครื่องยนต์ต้องการใช้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากำลังที่ต้องการใช้ของไถจอบหมุนมีรูปแบบเช่นเดียว กับกำลังที่เครื่องยนต์ต้องการเมื่อรอบการหมุนของเครื่องยนต์ 2000-2300 rpm อย่างไรก็ตามกำลังไถจอบหมุนมีค่าต่ำกว่ากำลังจากเครื่องยนต์ ค่าสูงสุดของกำลังจากไถจอบหมุนมีตชค่า 4.24 kW ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องมือไถจอบหมุนติดรถไถเดินตามจะถูกทดสอบในแปลงเพื่อ ประเมินหาค่าความสามารถในการปฏิบัติงานสนามจริงความสามารถในหารปฏิบัติงาน สนามทางทฤษฎี และประสิทธิภาพการทำงานสนาม ที่ความกว้างของการไถ 0.48 mความลึกการไถ 8.3 cm และความเร็วการทำงานของเครื่องมือ 0.46m/s ผลการทดลองพบว่าความสามารถในการปฏิบัติงานสนามจริง 0.073 ha/h ความสามารถในการปฏิบัติงานสนามทางทฤษฎี 0.082 ha/h และประสิทธิภาพการทำงาน 89% งานวิจัยที่จะทำต่อ ทำการทดสอบในแปลงเพื่อหาจุดบกพร่อง ปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องความคงทนของเครื่องมือ และการนำไปให้เกษตรกรทดลองใช้ The research was done as follwing. The development of a rotary tiller for locally made walking tractor was undertaken in four steps. A method of compact soil preparation in the soil bin was studied. The clay soil was for the experiment. The compaction was applied on a layer of 18 cm thick soil with the help of a roller. The procedure and technique of a compact soil preparation in the soil bin was understood. A rotary tiller was developed in the laboratory and was tested in a soil bin. The optimum parameters for design of rotary were found to be a rotor speed of 165-220 rpm, forward speed of 0.35 m/s, and power requirement for cutting and throwing of a soil mass was 2.58-4.48 kW. The rotary tiller was attached to a locally made walking tractor. The locally made walking tractor does not have pto shaft for driving the rotary unit. The belt pulley drive system was designed to transmit power from the engine to rotary tiller. The tests were conducted in a laboratory to measure the rotary shaft power and engine power. The experimental results showed that the rotary shaft power had the same pattern of the engine output power at a range of engine revoluation 2000 rpm to 2300 rpm. However, the rotary shaft power gave the value lower than the engine output power. The maximum value of rotary shaft power was 4.24 kW. Finally, the rotary tiller was tested in the field to evaluate the field capacity, theoretical field capacity, and field efficiency at a tilling width of 0.48 m, tilling depth of 8.3 cm and forward speed of 0.46 m/s. The field capacity was 0.073 ha/h, theoretical field capacity was 0.082 ha/h and the field efficiency was 89%. The next stage of project research the prototypes of tiller were tested in the field to get the information. The modifications and improvements will be done. It is necessary to concentrate on durability of the machine. The machines were also testes in farmer fields.

บรรณานุกรม :
ธัญญา นิยมาภา , สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ , ชัยรัตน์ รางแดง , ชาญชัย โรจนสโรช , Tanya Niyamapa , Surin Phongsupasamit , Chairat Rangdang , Chanchai Rojanasaroj . (2541). ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธัญญา นิยมาภา , สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ , ชัยรัตน์ รางแดง , ชาญชัย โรจนสโรช , Tanya Niyamapa , Surin Phongsupasamit , Chairat Rangdang , Chanchai Rojanasaroj . 2541. "ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธัญญา นิยมาภา , สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ , ชัยรัตน์ รางแดง , ชาญชัย โรจนสโรช , Tanya Niyamapa , Surin Phongsupasamit , Chairat Rangdang , Chanchai Rojanasaroj . "ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2541. Print.
ธัญญา นิยมาภา , สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ , ชัยรัตน์ รางแดง , ชาญชัย โรจนสโรช , Tanya Niyamapa , Surin Phongsupasamit , Chairat Rangdang , Chanchai Rojanasaroj . ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2541.