ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมซิลิกาบริสุทธิ์จากแกลบและการสังเคราะห์มัลไลท์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมซิลิกาบริสุทธิ์จากแกลบและการสังเคราะห์มัลไลท์
นักวิจัย : ชิเกทากะ วาดะ , เข็มชัย เหมะจันทร , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , คชินท์ สายอินทวงศ์ , วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ , Shigetaka Wada , Khemchai Hemachandra , Angkhana Jaroenworaluck , Kachin Saiintawong , Weenusarin Intiya
คำค้น : Engineering and technology , Metallurgy , Mullite , Process metallurgy , Rice hulls , Silica , ซิลิกา , มัลไลต์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , แกลบ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4264
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเบื้องต้นเริ่มทำในเดือนตุลาคม 2545 โดยเตรียมผงซิลิกาที่มีความบริสุทธิ์และมีความละเอียดจากแกลบ เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นผงตั้งต้นในการสังเคราะห์มัลไลท์ จากการวิจัยนี้ทำให้สามารถเตรียมซิลิกาที่มีความบริสุทธิ์สูงมากกว่า 97% ซึ่งมีพื้นที่ผิวจำเพาะมากกว่า 150 ตารางเมตรต่อกรัม และได้ทดลองสังเคราะห์ผงมัลไลท์ได้แล้ว โดยการใช้ผงซิลิกาที่ได้กับ ?–alumina ที่สังเคราะห์จากเศษอลูมิเนียมที่ได้จากอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ พบว่า ?–alumina มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นได้ โครงการนี้จึงกล่าวได้ว่าเป็นงานวิจัยประยุกต์ที่สามารถนำผลวิจัยไปใช้ทาง อุตสาหกรรมได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการ ได้แก่ (1) ผงซิลิกา และ (2) เซรามิกส์ที่เกี่ยวข้อง คณะวิจัยได้วางแผนโครงการเป็นเวลา 2 ปี คาดว่าจะได้สิทธิบัตร 2 ฉบับ วิทยานิพนธ์จากนิสิตปริญญาโท 3 คน และนิสิตปริญญาเอก 1 คน และวางแผนที่จะร่วมเสนอผลงานในระดับนานาชาติ และเขียนบทความวิจัย 2 เรื่องในวารสารระดับนานาชาติ นอกจากนี้คณะวิจัยจะทำวิจัยตลาดในระหว่างโครงการเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต ได้ไปสู่เชิงพาณิชย์ในประเทศและต่างประเทศ Preliminary research was started in October 2545 by preparing pure and fine silica powder from rice husks as the raw material to synthesize mullite. From this research pure silica over 97% having specific surface area more than 150 m2/g was prepared and mullite was successfully synthesized. Using prepared silica and ?-alumina synthesized from aluminium waste from industry based on the technology developed by MTEC, we tried to synthesize mullite, it was found that the ?-alumina has the potential as the raw powder. This project is, therefore, regarded as an applied research of which the results can be transformed to industry. The products yielded from the project are (1) silica powder and (2) related ceramics. It is planned as a two year project. The output will be two patents, theses from three master course students and one PhD student. Researchers plan to join international conference, write two papers for international journals and do market research during the project for commercialisation of products both local and foreign markets.

บรรณานุกรม :
ชิเกทากะ วาดะ , เข็มชัย เหมะจันทร , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , คชินท์ สายอินทวงศ์ , วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ , Shigetaka Wada , Khemchai Hemachandra , Angkhana Jaroenworaluck , Kachin Saiintawong , Weenusarin Intiya . (2553). การเตรียมซิลิกาบริสุทธิ์จากแกลบและการสังเคราะห์มัลไลท์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชิเกทากะ วาดะ , เข็มชัย เหมะจันทร , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , คชินท์ สายอินทวงศ์ , วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ , Shigetaka Wada , Khemchai Hemachandra , Angkhana Jaroenworaluck , Kachin Saiintawong , Weenusarin Intiya . 2553. "การเตรียมซิลิกาบริสุทธิ์จากแกลบและการสังเคราะห์มัลไลท์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชิเกทากะ วาดะ , เข็มชัย เหมะจันทร , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , คชินท์ สายอินทวงศ์ , วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ , Shigetaka Wada , Khemchai Hemachandra , Angkhana Jaroenworaluck , Kachin Saiintawong , Weenusarin Intiya . "การเตรียมซิลิกาบริสุทธิ์จากแกลบและการสังเคราะห์มัลไลท์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
ชิเกทากะ วาดะ , เข็มชัย เหมะจันทร , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , คชินท์ สายอินทวงศ์ , วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ , Shigetaka Wada , Khemchai Hemachandra , Angkhana Jaroenworaluck , Kachin Saiintawong , Weenusarin Intiya . การเตรียมซิลิกาบริสุทธิ์จากแกลบและการสังเคราะห์มัลไลท์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.