ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารจากสารประกอบไคโตซาน-เจลาติน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารจากสารประกอบไคโตซาน-เจลาติน
นักวิจัย : พัฒน ทวีโภค , ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ , สุพจิต สุขกันตะ , Patana Thavipoke , Piyabutr Wanichpongpan , Suppajit Sukkunta
คำค้น : Biodegradation , Chitosan , Engineering and technology , Food , Food preservatives , Gelatin , Materials engineering , Plastic films , Polymers , Preservation , การย่อยสลายทางชีวภาพ , ฟิล์มพลาสติก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เจลาติน , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4195
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันมีการใช้ฟิล์มพลาสติกยืดเพื่อจุดประสงค์ในการห่อหุ้มและถนอมอาหาร กันอย่างแพร่หลายทั้งในบ้านเรือน และในงานอุตสาหกรรม ชนิดฟิล์มที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่แล้วผลิตได้จากปิโตรเคมีภัณฑ์ โดยคุณสมบัติแล้วฟิล์มชนิดนี้มีความแข็งแรง ทนทานต่อการฉีกขาด ราคาถูก แต่หลังการใช้ประโยชน์ในช่วงสั้น ๆ ฟิล์มเหล่านี้จะกลายเป็นขยะไปในที่สุด แต่เนื่องจากฟิล์มพลาสติกยืดมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับพลาสติกทั่วไปที่กระบวน การย่อยสลายในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้นจึงอาจนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมได้ จากสาเหตุนี้ จึงได้มีการพยายามคิดค้นหาวัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย เพื่อนำมาใช้ทดแทนวัสดุตั้งต้นในการผลิตฟิล์มยืด อันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม ไคโตซานที่ผลิตจากเปลือกกุ้งเป็นสารโพลีเมอร์ชีวภาพชนิดหนึ่ง ที่สามารถนำมาใช้แทนสารปิโตรเคมีภัณฑ์ในการผลิตฟิล์มยืดได้ อีกทั้งยังง่ายต่อการย่อยสลายตามธรรมชาติ และเป็นการช่วยลดปริมาณของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งได้อีก ทางหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามฟิล์มจากไคโตซานที่ผลิตขึ้นได้ในปัจจุบันนั้น ยังมีข้อจำกัดในด้านคุณสมบัติทางกายภาพเมื่อเทียบกับฟิล์มชนิดที่ใช้กันอยู่ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับความแข็งแรงของแผ่นฟิล์ม ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสภาวะ และปัจจัยที่อาจส่งผลต่อคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มไคโตซานที่ผลิตได้ เช่น ความหนาของแผ่นฟิล์ม ชนิดและความเข้มข้นของกรดที่ใช้ในการละลายไคโตซาน ปริมาณของสารเติมแต่งประเภทต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของแผ่นฟิล์ม เช่น พลาสติกไซเซอร์ เป็นต้น เพื่อให้แผ่นฟิล์มที่ผลิตได้ มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าฟิล์มพลาสติกยืดห่อหุ้มอาหารที่ผลิตจากปิโตรเคมีภัณฑ์ Nowadays, usage of plastic cling film produced from petrochemical for food packaging is growing. This is due to its good quality, including high tensile strength and tearing resistance, as well as its low cost of production. However, this cling film has short lifespan and mostly ends up in a land field. In natural condition, it is very resistant to degradation. Thus, at times it could cause severe environmental management problems. Finding biodegradable materials suitable for cling film production could be another solution for solving this problem. Waste from frozen seafood industry, especially shrimp shell that contains chitosan, could be an alternative source of raw material for producing cling film. This would also help reducing amount of solid waste produced by the industry. Although, chitosan is a well-known biodegradable polymer, that knowledge concerning physical properties of biodegradable cling films produced from it is still limited. Accordingly, the purpose of this study is to evaluate effects of factors, including thickness of film, type and concentrations of acid solution used for chitosan dissolution and concentration of additives, that could improve quality of chitosan degradable film to that of typical plastic cling film.

บรรณานุกรม :
พัฒน ทวีโภค , ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ , สุพจิต สุขกันตะ , Patana Thavipoke , Piyabutr Wanichpongpan , Suppajit Sukkunta . (2548). การผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารจากสารประกอบไคโตซาน-เจลาติน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พัฒน ทวีโภค , ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ , สุพจิต สุขกันตะ , Patana Thavipoke , Piyabutr Wanichpongpan , Suppajit Sukkunta . 2548. "การผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารจากสารประกอบไคโตซาน-เจลาติน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พัฒน ทวีโภค , ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ , สุพจิต สุขกันตะ , Patana Thavipoke , Piyabutr Wanichpongpan , Suppajit Sukkunta . "การผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารจากสารประกอบไคโตซาน-เจลาติน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
พัฒน ทวีโภค , ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ , สุพจิต สุขกันตะ , Patana Thavipoke , Piyabutr Wanichpongpan , Suppajit Sukkunta . การผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารจากสารประกอบไคโตซาน-เจลาติน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.