ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแก้วซิลิกาความบริสุทธิ์สูงโดยเทคนิคไฮโดรเจล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแก้วซิลิกาความบริสุทธิ์สูงโดยเทคนิคไฮโดรเจล
นักวิจัย : นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ , เล็ก อุตตมะศิล , Nuchnapa Tangboriboon , Lek Utamasil
คำค้น : Ceramics , Colloids , Engineering and technology , Hydrogel , Materials engineering , Sand, Glass , Sol-gel , คอลลอยด์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , แก้วซิลิกา , โซล-เจล , ไฮโดรเจล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4141
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แก้วซิลิกาเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษทั้งทางด้าน ความร้อน เชิงกล และเคมี สามารถนำไปใช้กับงานวิเคราะห์คุณภาพสูง ซึ่งแก้วคุณภาพต่ำหรือแพลตตินัมไม่สามารถใช้งานได้ แก้วซิลิกาที่ผลิตได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จะเห็นว่า มีราคาสูง 10-100 บาทต่อกรัม ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปร่าง, ขนาด, และความเหมาะสมของการใช้งาน โดยทั่วไปแล้ว แก้วซิลิกาจะหลอมที่อุณหภูมิสูงกว่า 2000 องศาเซลซียส เป็นข้อดีของการเลือกผลิตผลิตภัณฑ์แก้วซิลิกาที่ใช้อุณหภูมิซินเทอร์เพียง 1200-1400 องศาเซลเซียสเท่านั้น ขณะที่ราคาของวัตถุดิบซิลิกาทางการค้ามีราคาสูงประมาณ 1 บาท ต่อกรัม สำหรับจุดประสงค์ของโครงการวิจัยนี้จะพัฒนาการซินเทอร์แก้วซิลิกา โดยวิธีโซล-เจลทำให้มีราคาไม่แพง โดยศึกษาจากวิธีขึ้นรูปของเจลภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ของสารยึดเกาะ รูปร่างแบบต่าง ๆ การอบแห้งโดยที่ผลิตภัณฑ์จะไม่มีรอยแตก และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อแน่น คุณภาพดี โปร่งแสง โครงการวิจัยนี้มีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการใช้ประโยชน์ของซิลิกาจากเถ้า แกลบข้าว ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่ได้มาจากงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วจากงานที่ ผ่านมา งานวิจัยนี้จะไม่มีการมุ่งเน้นพัฒนาวิธีการผลิตซิลิกาจากแกลบข้าวนอกเหนือไป จากวิธีเดิม แต่จะพิจารณาวิธีการเตรียมซิลิกาที่ได้ให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานใน การทดลองจำนวนประมาณ 100 กรัม ความรู้พื้นฐานของแก้วซิลิกานี้ มีประสบการณ์บ้างแล้วจากการทำวิจัยในวิทยานิพนธ์ของผู้ทำการวิจัย Silica glass is an outstanding species of glass with superior thermomechanical, thermomechanical, and chemical properties. Among other applications, it is used as high performance lab ware where conventional glass has a very high added value of production. Small items fetch market prices of 10 to 100 baht per gram, depending on the shape, as well as on the volume and surface conditions. Conventionally silica glass is molten from lump quartz at temperatures above 200 oC. An alternative production route by sintering uses 1200 to 1400 oC only, but is burdened by extreme raw materials princes (up to 1 baht per gram of fumed silica). It is the purpose of the present project to develop the sintering route in such a way that it works with less expensive types of silica. The technique applied will be the particulate sol-gel technique. The main steps to be developed are: gel formation under the influence of suitable additives, shaping in to several standard forms, crack-free drying, and sintering to a dense body. A translucent material quality is envisaged. Special focus will be laid on the utilization of silica prepared form rice husk. This step is intend to disconnect the production route from any imported raw materials. The project makes optimal use of previous research work, and does not repeat any achieved work. The preparation of fine silica from rice husk is a route well established on the lab scale (100 g range). Fundamental aspects of the sintering route have been pre-investicated by the principal researcher in a thesis work already.

บรรณานุกรม :
นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ , เล็ก อุตตมะศิล , Nuchnapa Tangboriboon , Lek Utamasil . (2541). การผลิตแก้วซิลิกาความบริสุทธิ์สูงโดยเทคนิคไฮโดรเจล.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ , เล็ก อุตตมะศิล , Nuchnapa Tangboriboon , Lek Utamasil . 2541. "การผลิตแก้วซิลิกาความบริสุทธิ์สูงโดยเทคนิคไฮโดรเจล".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ , เล็ก อุตตมะศิล , Nuchnapa Tangboriboon , Lek Utamasil . "การผลิตแก้วซิลิกาความบริสุทธิ์สูงโดยเทคนิคไฮโดรเจล."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2541. Print.
นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ , เล็ก อุตตมะศิล , Nuchnapa Tangboriboon , Lek Utamasil . การผลิตแก้วซิลิกาความบริสุทธิ์สูงโดยเทคนิคไฮโดรเจล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2541.