ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเซลลูโลสจากฟางข้าวด้วยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเซลลูโลสจากฟางข้าวด้วยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ
นักวิจัย : ชัยพร พรหมชัยธวัช , ภาวดี เมธะคานนท์ , วิทยา ปั้นสุวรรณ , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ธนาวดี ลี้จากภัย , Chaiyaporn Pomchaitaward , Pawadee Methacanon , Vittaya Punsuvon , Nukul Euaphantasate , Thanawadee Leejarkpai
คำค้น : Cellulose , Engineering and technology , Materials engineering , Polymers , Reinforced plastics , Rice straw , Steam-boiler explosions , พลาสติกเสริมแรง , ฟางข้าว , ระเบิดไอน้ำ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซลลูโลส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4078
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในแต่ละปีจะมีผลพลอยได้หรือของเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นฟาง ข้าวเกิดขึ้นหลายล้านตันในประเทศไทย และจากสถิติ3ปีที่ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตรสูงสุดในเชิงน้ำหนักของไทย 2 อันดับแรกคืออ้อยและข้าวตามลำดับ และเนื่องจากยังไม่มีการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมข้าว ในแนวทางการเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นจากแนวทางที่ปฎิบัติอยู่ สถานการณ์ในปัจจุบันนี้ยังคงมีความสนใจในการนำเส้นใยเซลลูโลสจากธรรมชาติมา เสริมแรงพลาสติก เนื่องด้วยเส้นใยเหล่านี้มีความหนาแน่นต่ำ ลดการสึกกร่อนในเครื่องแปรรูปพลาสติกลงไปจากเดิมมาก อีกทั้งมีมากมายในธรรมชาติ และไม่มีวันหมด มีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และราคาถูก ยิ่งกว่านั้นคอมโพสิทที่ผสมตัวเติมเซลลูโลสยังทำการรีไซเคิลโดยการเผาได้ ง่ายกว่าคอมโพสิทที่ผสมตัวเติมสารอนินทรีย์ และมีความเป็นไปได้ในการใช้เซลลูโลสเพื่อทำชิ้นงานเนื้อผสมระดับนาโนเมตรได้ ด้วย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเซลลูโลสเป็นสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมี คุณสมบัติเชิงฟิสิกส์และเชิงเคมีที่ดีมากด้วย เมื่อมองในแง่ที่เซลลูโลสมีคุณสมบัติเชิงผิวที่ง่ายต่อการปรับปรุงทางเคมี เซลลูโลสจึงสามารถทำสารอนุพันธ์ที่มีประโยชน์ได้หลายอย่างคือใช้เป็นตัว เพิ่มเนื้อหรือตัวช่วยการผสมในของเหลว ใช้เป็นสารช่วยทำปฎิกิริยาเคมี ใช้เป็นเลนในการเจาะน้ำมัน ใช้เป็นใส้กรองในม้วนบุหรี่ ใช้เป็นดินระเบิด ใช้เป็นพลาสติกเช่นฟองน้ำ หวี ลูกปิงปอง แผ่นเซลโลเฟนซึ่งเหมาะสำหรับห่ออาหารเพราะกันไขมัน น้ำมันและรักษารสชาติอาหารได้ดี ใช้ทำฟิล์มภาพยนตร์คุณภาพสูง ใช้เป็นกาว ใช้เป็นตัวผสานทั่วไปและในเซรามิค ใช้ทำแลคเกอร์ ใช้ทำสีทาบ้าน ใช้ในเครื่องสำอาง ใช้เป็นตัวอุ้มน้ำ ใช้เป็นตัวทำความสะอาด ใช้เป็นตัวช่วยขึ้นรูปกระดาษ ใช้เคลือบกระดาษหรืออาหาร ใช้ทำวัสดุห่อหุ้มที่กินได้ ใช้เป็นอาหารเส้นใย ใช้ทำเยล ใช้ทำเม็ดยา ใช้เป็นตัวคงสภาพสารคอลลอยด์ ใช้ทำสารอิเล็คโตรไลท์เชิงซ้อน ใช้เป็นตัวยึดเหนี่ยวเอ็นไซม์ในขณะใช้งาน ใช้ทำแผ่นเมมเบรนเพื่อเป็นตัวกรองในไตเทียม ในรีเวอร์สออสโมสิส ในการงานไมโครฟิลเตรชั่น ในเซนเซอร์ชีวภาพ และในงานโครมาโตกราฟ งานวิจัยนี้จะทำการพัฒนาขบวนการสกัดเซลลูโลสจากฟางข้าวโดยวิธีระเบิดด้วยไอ น้ำ และสาเหตุที่เลือกใช้วิธีการระเบิดด้วยไอน้ำเพราะวิธีนี้มีข้อดีกว่าขบวนการ ที่ใช้สารเคมีแบบดั้งเดิมคือ 1)เป็นวิธีการแยกองค์ประกอบที่ใช้การแยกแบบเชิงกล เชิงความร้อน และเชิงเคมีไว้ด้วยกัน ทำให้เลือกสัดส่วนการแยกองค์ประกอบต่างๆได้ดีขึ้น 2)มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง เนื่องจากไอน้ำไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 3)มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการติดตั้งถูกลง 4)มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากขึ้น 5)ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพน้อยลง และมีข้อระมัดระวังในการดำเนินงานน้อยลง 6)มีความสมบูรณ์ในการนำองค์ประกอบจากพืชกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า Each year, agricultural industries generate millions of tons of “waste” products such as rice straw in Thailand. Sugarcane and rice are the first two highest agricultural production (average by weight for the last three years) of Thailand. And nowadays there is no serious research on the rice straw application. It would be advantageous, if the by-products could be utilized. The benefits of utilizing agricultural fibrous is the added value for the product. Typically natural cellulose fibers are gaining attention as a reinforcing phase in thermoplastic matrics because of its low density, a highly reduced wear of the processing machinery, together with their abundant availability, reproducible, safe to living bodies, biodegradation and low price. Moreover, the recycling by combustion of cellulose-filled composites is easier in comparison with inorganic filler systems. And there are also opportunities for utilization of microfibrils cellulose as reinforcing fillers in preparation of nanocomposite materials. It could be seem that cellulose has the excellent physical and chemical properties as well as the environment friendly. In the point of view that the useful surface active properties of cellulose offers additional degrees of freedom for a tailored chemical transformation, cellulose could be converted to derivatives that are the attractive raw material. The cellulose derivatives could be applied in various fields i.e. as a thickener or dispersant, soluble intermediates, oil drilling muds, cigarette filters, explosives, cloths, melt processable plastics like sponges, combs, drawing equipment, ping pong balls and cellophane for fats and oild barrier and flavors protection, high-quality cine films, adhesives, ceramic binder, laquers, dispersion paints, wall paper paints, cosmetics, water retainer, detergents, paper sheet formation, paper and food coatings, edible packaging, fat replacers, dietary fiber supplements, gel former, tabletting, colloid stabilizer, polyelectrolyte complex component, supports for enzyme immobilization, membranes as filter and separation media for hemodialysis (“artificial kidney”), for reverse osmosis, for microfiltration, in biosensors and as chromatographic supports This work is proposed to enhance the production of cellulose from rice straw by steam explosion because there is more advantage than the typical chemicals hydrolysis and pulping processes as following. First they combine mechanical, thermal, or chemical effects and allows a rather selective separation of into their individual components. Second significantly lower environmental impact. Third lower capital investment. Fourth more potential for energy efficiency. Fifth less hazardous process chemicals and conditions. And the last, the more complete recovery of all wood biopolymers in usable form.

บรรณานุกรม :
ชัยพร พรหมชัยธวัช , ภาวดี เมธะคานนท์ , วิทยา ปั้นสุวรรณ , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ธนาวดี ลี้จากภัย , Chaiyaporn Pomchaitaward , Pawadee Methacanon , Vittaya Punsuvon , Nukul Euaphantasate , Thanawadee Leejarkpai . (2548). การผลิตเซลลูโลสจากฟางข้าวด้วยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชัยพร พรหมชัยธวัช , ภาวดี เมธะคานนท์ , วิทยา ปั้นสุวรรณ , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ธนาวดี ลี้จากภัย , Chaiyaporn Pomchaitaward , Pawadee Methacanon , Vittaya Punsuvon , Nukul Euaphantasate , Thanawadee Leejarkpai . 2548. "การผลิตเซลลูโลสจากฟางข้าวด้วยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชัยพร พรหมชัยธวัช , ภาวดี เมธะคานนท์ , วิทยา ปั้นสุวรรณ , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ธนาวดี ลี้จากภัย , Chaiyaporn Pomchaitaward , Pawadee Methacanon , Vittaya Punsuvon , Nukul Euaphantasate , Thanawadee Leejarkpai . "การผลิตเซลลูโลสจากฟางข้าวด้วยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
ชัยพร พรหมชัยธวัช , ภาวดี เมธะคานนท์ , วิทยา ปั้นสุวรรณ , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ธนาวดี ลี้จากภัย , Chaiyaporn Pomchaitaward , Pawadee Methacanon , Vittaya Punsuvon , Nukul Euaphantasate , Thanawadee Leejarkpai . การผลิตเซลลูโลสจากฟางข้าวด้วยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.