ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตวัสดุตกแต่งแผลสำหรับแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก จากอนุพันธ์ไคติน/ไคโตซานในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการทดลองการใช้งานวัสดุ ตกแต่งแผลที่ได้ในคลินิก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตวัสดุตกแต่งแผลสำหรับแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก จากอนุพันธ์ไคติน/ไคโตซานในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการทดลองการใช้งานวัสดุ ตกแต่งแผลที่ได้ในคลินิก
นักวิจัย : วนิดา จันทร์วิกูล , สิริพร โตนดแก้ว , อัศวิน คนชม , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , Wanida Janvikul , Siriporn Tanodekaew , Boonlom Thavornyutikarn
คำค้น : Biomaterials , Biomedical Engineering , Chitin , Chitosan , Engineering and technology , Polyurethanes , Wound dressing , วัสดุตกแต่งแผล , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โพลิยูริเธน , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4069
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุตสาหกรรมของทะเลสดแช่แข็งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑ์กุ้งสดแช่แข็งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอยู่ในสิบอันดับ แรกของประเทศไทย นอกจากอุตสาหกรรมนี้จะทำรายได้ให้กับประเทศแล้วยังทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อ เนื่องอีกมากมาย แต่ในขณะเดียวกันกากของเสียจากอุตสาหกรรมดังกล่าวปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งแสน เมตริกตันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่นกัน ไคติน/ไคโตซานเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการแก้ปัญหานี้ เนื่องจากไคติน/ไคโตซานเป็นพอลิเมอร์ที่ได้มาจากการแปรรูปกากของเสีย เช่น เปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนหมึก ที่ได้จากอุตสาหกรรมแช่แข็งนี้ โดยไคตินคือพอลิเมอร์ของ N-acetyl-D-glucosamine และไคโตซานซึ่งเป็นอนุพันธ์ของไคตินคือพอลิเมอร์ของ D-glucosamine เตรียมได้จากปฏิกิริยา deacetylation ของไคตินในด่างเข้มข้น ปัจจุบันได้มีการนำไคโตซานมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ รวมทั้งในด้านการแพทย์ อาหารและยา เนื่องจากลักษณะเด่นของไคโตซานนอกเหนือจากการเป็นสารพอลิเมอร์ที่มีประจุบวก คือ มีความสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดและไม่เป็นพิษ มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ มีคุณสมบัติในการห้ามเลือด อีกทั้งย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ทางด้านการตกแต่งแผลนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการใช้งานที่ค่อน ข้างสูง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการใช้งานสูงและหลากหลาย การนำเข้าจากต่างประเทศของผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลนั้นมีจำนวนค่อนข้างสูงในแต่ละ ปี ไคติน/ไคโตซานเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการนำมาใช้งานทางการแพทย์ดังกล่าว มาแล้ว การเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากไคติน/ไคโตซานเป็นสิ่งที่น่าสนใจเนื่องจาก ศักยภาพของวัสดุและความพร้อมของวัตถุดิบในประเทศ ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุตกแต่งแผลจากอนุพันธ์ ไคติน/ไคโตซานในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการทดลองการใช้งานวัสดุตกแต่งแผลที่ ได้ในคลินิก โดยศึกษาอนุพันธ์ 2 ชนิด คือ ไคติน-พอลิอะคริลิก แอซิด ไฮโดรเจล และ คาร์บอกซีเมธิลไคโตซาน ไฮโดรเจล ซึ่งวัสดุตกแต่งแผลที่เตรียมขึ้นจะมีสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้รักษาแผลประเภท ต่างๆ เช่น แผลไฟไหม้ แผลกดทับ หรือแผลจากการผ่าตัด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึ้นจะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มที่ยืดหยุ่นโค้งงอตามรูปร่าง ของแผลได้ ดูดซับน้ำ/ของเหลวจากบาดแผลได้อย่างน้อย 20 เท่าโดยน้ำหนักโดยยังคงความแข็งแรงของวัสดุไว้ได้หลังจากการอุ้มน้ำโดยไม่ ฉีกขาดง่าย รักษาความชื้นและอุณหภูมิที่พอเหมาะให้กับบาดแผลซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อ การเจริญของเซลล์และเนื้อเยื่อบริเวณบาดแผล และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ L929 (ผลการศึกษาเบื้องต้นของการใช้งานของวัสดุดังกล่าวในสัตว์ทดลองโดยเปรียบ เทียบกับวัสดุทางการค้า (Cutinova hydro) ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการนั้น พบว่าวัสดุทั้งสองไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองในการใช้งาน ไม่เป็นพิษ และช่วยรักษาแผลให้หายได้ดี (ดีกว่า Cutinova hydro) (โครงการ MT-B-44-BMD-07-045-I))

บรรณานุกรม :
วนิดา จันทร์วิกูล , สิริพร โตนดแก้ว , อัศวิน คนชม , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , Wanida Janvikul , Siriporn Tanodekaew , Boonlom Thavornyutikarn . (2551). การผลิตวัสดุตกแต่งแผลสำหรับแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก จากอนุพันธ์ไคติน/ไคโตซานในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการทดลองการใช้งานวัสดุ ตกแต่งแผลที่ได้ในคลินิก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วนิดา จันทร์วิกูล , สิริพร โตนดแก้ว , อัศวิน คนชม , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , Wanida Janvikul , Siriporn Tanodekaew , Boonlom Thavornyutikarn . 2551. "การผลิตวัสดุตกแต่งแผลสำหรับแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก จากอนุพันธ์ไคติน/ไคโตซานในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการทดลองการใช้งานวัสดุ ตกแต่งแผลที่ได้ในคลินิก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วนิดา จันทร์วิกูล , สิริพร โตนดแก้ว , อัศวิน คนชม , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , Wanida Janvikul , Siriporn Tanodekaew , Boonlom Thavornyutikarn . "การผลิตวัสดุตกแต่งแผลสำหรับแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก จากอนุพันธ์ไคติน/ไคโตซานในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการทดลองการใช้งานวัสดุ ตกแต่งแผลที่ได้ในคลินิก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
วนิดา จันทร์วิกูล , สิริพร โตนดแก้ว , อัศวิน คนชม , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , Wanida Janvikul , Siriporn Tanodekaew , Boonlom Thavornyutikarn . การผลิตวัสดุตกแต่งแผลสำหรับแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก จากอนุพันธ์ไคติน/ไคโตซานในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการทดลองการใช้งานวัสดุ ตกแต่งแผลที่ได้ในคลินิก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.