ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตโฟมจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตโฟมจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้
นักวิจัย : ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , Piyawit Koombhongse , Nukul Euaphantasate , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan
คำค้น : Biodegradation , Cassava starch , Engineering and technology , Foam , Materials engineering , Packaging , Polymers , การย่อยสลายทางชีวภาพ , บรรจุภัณฑ์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , แป้งมันสำะปะหลัง , โฟม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4045
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โฟมได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายๆประเภทรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ ในขณะเดียวกันโฟมก็ยังก่อให้เกิดปัญหารุนแรงในหลายๆด้านเช่น ปัญหาการติดไฟหรือการไหม้ไฟ ปัญหาการกำจัด (ไม่สามารถย่อยสลายได้) ปัญหาการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) หรือปัญหาการทำลายชั้นบรรยากาศ (ozone depletion) ของ CFC blowing agent และนับวันปัญหาเหล่านี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งแต่ละประเทศทั่วโลกได้เกิดการตื่นตัวดังเห็นได้จากการออกกฎหมายที่เคร่ง ครัด และบังคับไม่ให้นำเข้าวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เข้ามาภายใน บางประเทศโดยเฉพาะประเทศในฝั่งทวีปยุโรปด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนาโฟมจาก แป้ง ซึ่งได้จากธรรมชาติและไม่มีวันหมด ยิ่งไปกว่านั้น หลังจากการใช้งานโฟมจากแป้งสามารถละลายน้ำ หรือย่อยสลายกลายเป็น C O และ H ในที่สุด ยกตัวอย่างเช่นการเทียบ วิเคราะห์วงจรชีวิตของวัสดุ (Life cycle analysis) ระหว่าง loose-fill จากแป้งและ EPS จะพบว่า loose-fill จากแป้งใช้พลังงานน้อยกว่าในการผลิต และก่อให้เกิดผกระทบต่อการร้อนขึ้นของโลก (global warming) น้อยกว่า ซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าในที่สุด ในงานวิจัยนี้จะทำการผลิตโฟมจากแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธีการขึ้นรูปทั้ง 3 ระบบคือ ระบบการขึ้นรูปในแม่แบบ (molded shape foam) ระบบการรีด (extruded foam) และระบบ foam-in-place เพื่อทดแทนโฟมจากวัสดุสังเคราะห์ชนิดต่างๆ เช่น PS PE PP และ PU โฟม โดยในงานวิจัยนี้จะคำนึงถึงคุณสมบัติการกันกระเทือน (cushioning) และคุณสมบัติทางด้านฉนวนกันความร้อน (thermal insulation) เป็นหลักเพื่อที่จะนำไปใช้สำหรับทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่สามารถย่อยสลายได้ Plastic foam has been used in many industries including packaging. Concurrently, foam also causes several serious problems. These include flammability (combustibility), waste disposal (including biodegradability) or recycling and the problem of ozone depletion by fluorocarbon (CFC) blowing agent. In addition, these problems are more aggressive everyday. Most countries realize these issues and enact the law to restrict the employment of nonbiodegradable packaging materials. Starch-based foam is an alternative solution because they are renewable resources and never run out in the future. Furthermore, they can be dissolved in the water or broken down into common earth elements like carbon, oxygen and hydrogen. Life cycle analysis (LCA) which looks at the whole life of the product is the approach to analyze the effect of product to the environment. An LCA conducted to compare starch loosefill and polystyrene loosefill revealed that starch based loosefill uses less total energy, creates less smog, contribute less to global warming, and results in cleaner air and water. In this research, foam from cassava starch will be produced in 3 systems. They are molded shape foam, extruded foam and foam-in-place. These foams will be intended to replace synthetic foam such as PS, PE, PP and PU. Two major properties will be considered for making biodegradable packaging foam. They are cushioning and thermal insulation properties

บรรณานุกรม :
ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , Piyawit Koombhongse , Nukul Euaphantasate , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan . (2551). การผลิตโฟมจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , Piyawit Koombhongse , Nukul Euaphantasate , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan . 2551. "การผลิตโฟมจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , Piyawit Koombhongse , Nukul Euaphantasate , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan . "การผลิตโฟมจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , Piyawit Koombhongse , Nukul Euaphantasate , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan . การผลิตโฟมจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.