ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นาโนคอมพอสิตของพอลิไพโรล-มอนท์มอริลโลไนท์ สำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจวัดก๊าซ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นาโนคอมพอสิตของพอลิไพโรล-มอนท์มอริลโลไนท์ สำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจวัดก๊าซ
นักวิจัย : รัตนวรรณ มกรพันธุ์ , Rathanawan Magaraphan
คำค้น : Engineering and technology , Gas sensors , Materials engineering , Montmorillonite , Polymers , Polypyrrole , มอนต์มอริลโลไนต์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องตรวจวัดก๊าซ , โพลิไพโรล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4036
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พอลิไพโรลเป็นพอลิเมอร์นำไฟฟ้าที่สำคัญ ซึ่งนำมาใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น อุปกรณ์และเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ประกอบลงบนแผ่นซิลิคอนที่ สำคัญอย่างหนึ่งได้แก่ ตัวตรวจวัดก๊าซสภาวะของแข็ง (solid state gas sensor) ที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตต่ำ ใช้พลังงานน้อยและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปจะนำมาใช้วิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในกระบวนการผลิต สิ่งแวดล้อมและจากท่อไอเสียของรถยนต์ สำหรับงานวิจัยนี้เป็นงานปรับปรุงสมบัติความสามารถในการคัดสรรหรือเลือกตอบ สนองของตัวตรวจวัดก๊าซที่เป็นนาโนคอมพอสิตของพอลิไพโรลกับแร่ดินเหนียวชนิด มอนท์มอริลโลไนท์พอลิ ไพโรลเป็นตัวตรวจวัดก๊าซ เมื่อโมเลกุลของก๊าซมาเกาะที่พื้นผิวของฟิล์มทำให้โครงสร้างทางเคมีของพื้น ผิวเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ค่าการนำไฟฟ้าของฟิล์มเปลี่ยนไป ซึ่งทำให้สามารถตรวจวัดสัญญาณทางไฟฟ้าได้ และแผ่นแร่ดินเหนียวที่กระจายในเนื้อพอลิเมอร์จะทำหน้าที่ชลอการซึมผ่านของ ก๊าซ นั่นคือทำให้การดูดซับก๊าซเปลี่ยนไปซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการคัดสรร ปัจจัยที่สนใจก็คือ สารเสริมการนำไฟฟ้า ความหนาของแผ่นฟิล์มกับปริมาณของแร่ดินเหนียว(ซึ่งในที่นี้หมายถึงแร่ดิน เหนียวแปรสภาพอินทรีย์)ที่มีผลต่อค่าการนำไฟฟ้า อัตราการดูดซับก๊าซและเวลาของการตอบสนองเมื่อสัมผัสกับก๊าซแต่ละชนิด การวิจัยจึงเกี่ยวข้องกับการเตรียมพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิต การตรวจวัด คุณสมบัติทางโครงสร้าง การทนต่อความร้อนของวัสดุนี้ การคัดสรรชนิดของก๊าซที่ถูกดูดซับ (selectivity) ความว่องไวของการตอบสนอง (sensitivity) หลังจากการสัมผัสกับก๊าซ เช่น ก๊าซแอมโมเนีย เอทิลีน มีเทน และคาร์บอนไดออกไซด์ Polypyrrole is an important conductive polymer which is often applied for electronic devices. One of the tiny electronic equipment and devices which are fabricated on silicon plate is solid state gas sensor. It is developed rapidly in the last decade due to low investment, low energy consumption and quick response. Generally, the gas sensor is used to monitor the content of processing gases, environmental and automotive exhaust gases. This research is aimed to improve selectivity of the gas sensor made of the nanocomposite of polypyrrole and mineral clay (montmorillonite). Polypyrrole acts as the sensor. When gas molecules are adsorbed on the surface of the film, its chemical structure will be altered and thus the conductivity of the film is changed. The electrical signal change can be measured. The clay layers that is distributed in the polymer matrix will function to retard the gas flow; i.e. changing the gas adsorption which improve gas selectivity. The interesting factors are the dopant, film thickness, and the content of mineral clay which means the organophilic modified clay (organoclay). They influence the conductivity, adsorption rate, and response time when they are exposed to each given gas. The research is about to prepare and to determine structure and thermal properties of the nanocomposite. It also involves the determination of gas selectivity, sensitivity after exposing to gases such as ammonia, ethylene, methane, and carbon dioxide.

บรรณานุกรม :
รัตนวรรณ มกรพันธุ์ , Rathanawan Magaraphan . (2548). นาโนคอมพอสิตของพอลิไพโรล-มอนท์มอริลโลไนท์ สำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจวัดก๊าซ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รัตนวรรณ มกรพันธุ์ , Rathanawan Magaraphan . 2548. "นาโนคอมพอสิตของพอลิไพโรล-มอนท์มอริลโลไนท์ สำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจวัดก๊าซ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รัตนวรรณ มกรพันธุ์ , Rathanawan Magaraphan . "นาโนคอมพอสิตของพอลิไพโรล-มอนท์มอริลโลไนท์ สำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจวัดก๊าซ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
รัตนวรรณ มกรพันธุ์ , Rathanawan Magaraphan . นาโนคอมพอสิตของพอลิไพโรล-มอนท์มอริลโลไนท์ สำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจวัดก๊าซ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.