ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำขี้เถ้าจากการเผาขยะมาใช้ประโยชน์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำขี้เถ้าจากการเผาขยะมาใช้ประโยชน์
นักวิจัย : ปาจรีย์ ถาวรนิติ , ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ , ศุภวรรณ วิชพันธุ์ , Parjaree Thavorniti , Sirithan Jiemsirilers , Supawan Vichaphund
คำค้น : Ash disposal , Ceramics , Engineering and technology , Materials engineering , Refuse and refuse disposal , การเผาขยะ , ขยะ , ขี้เถ้า , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซรามิก
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4033
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเผาขยะเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ในการจัดการกับขยะชุมชนและช่วยลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะชุมชน แต่ในกระบวนการเผานั้นก่อให้เกิดเถ้าและขี้เถ้าเป็นจำนวนมากที่จะต้องหาทาง กำจัดต่อไป การกำจัดโดยทั่วไปทำโดยการนำไปฝังกลบในบริเวณที่ต้องออกแบบเป็นพิเศษ เนื่องจากขี้เถ้าเหล่านี้มีองค์ประกอบของโลหะอันตราย ซึ่งสร้างความยุ่งยากและปัญหาทั้งด้านค่าใช้จ่ายและสภาวะแวดล้อม งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการนำขี้เถ้าดังกล่าวกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดย การที่นำมาผลิตเป็นวัสดุประเภทเซรามิกส์ เนื่องจากวัสดุเซรามิกส์เหล่านี้สามารถยึดโลหะอันตรายไว้ในโครงสร้างไม่ให้ ออกมาเป็นอันตรายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ นอกจากนี้จะนำการศึกษาและพัฒนาองค์ประกอบทางเคมี กระบวนการผลิตและสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน Although incineration is an accepted solution throughout the world including Thailand for managing the increasing production of municipal solid waste and reducing the volume of municipal solid waste, it is not a final solution because it generates bottom and fly ashes which must be disposed. Landfill is commonly use for such ashes disposal and it requires specially designed sites since fly ash consists of hazardous heavy metals. This causes both environmental economic problems. This research aims to introduce a new ash management method and focuses on the reuse of municipal solid waste ash and find new possible uses. The ash is rich in some elements and compounds therefore it has potential to be used as raw materials for producing ceramic materials. Ceramic materials can immobilize the toxic metals in their stable matrix and the products are environmental friendly. In addition, the chemical compositions, process parameters and properties will be studied and adjusted to make them suitable for their applications

บรรณานุกรม :
ปาจรีย์ ถาวรนิติ , ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ , ศุภวรรณ วิชพันธุ์ , Parjaree Thavorniti , Sirithan Jiemsirilers , Supawan Vichaphund . (2552). การนำขี้เถ้าจากการเผาขยะมาใช้ประโยชน์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปาจรีย์ ถาวรนิติ , ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ , ศุภวรรณ วิชพันธุ์ , Parjaree Thavorniti , Sirithan Jiemsirilers , Supawan Vichaphund . 2552. "การนำขี้เถ้าจากการเผาขยะมาใช้ประโยชน์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปาจรีย์ ถาวรนิติ , ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ , ศุภวรรณ วิชพันธุ์ , Parjaree Thavorniti , Sirithan Jiemsirilers , Supawan Vichaphund . "การนำขี้เถ้าจากการเผาขยะมาใช้ประโยชน์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ปาจรีย์ ถาวรนิติ , ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ , ศุภวรรณ วิชพันธุ์ , Parjaree Thavorniti , Sirithan Jiemsirilers , Supawan Vichaphund . การนำขี้เถ้าจากการเผาขยะมาใช้ประโยชน์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.