ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นาโน-ไททาเนีย (Nano Titania, TiO2) กับการสร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นาโน-ไททาเนีย (Nano Titania, TiO2) กับการสร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด
นักวิจัย : สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , สิทธินันท์ ท่อแก้ว , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ , รุ่งอรุณ แสนงาม , Sitthisuntorn Supothina , Thammarat Panyathanmaporn , Sittinun Tawkaew , Angkhana Jaroenworaluck , Nudthakarn Kosachan , Rung-Arun Sanngam
คำค้น : Ceramics , Engineering and technology , Materials engineering , Photocatalysis , Titanium dioxide , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซรามิก , โฟโตแคตาลิสต์ , ไททาเนียม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3973
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อการปรับ สภาพสิ่งแวดล้อมสกปรกของกรุงเทพมหานครและรอบเมืองให้สะอาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากกรุงเทพมหานครจัดว่าเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศจากการสันดาปของรถ ยนต์และรถจักรยานยนต์สูง และยังประกอบไปด้วยมลพิษจากน้ำเสียที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ ขนาดเล็ก โครงการนี้จะใช้ผงทิทาเนีย (nano TiO2) ที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นเองและเปรียบเทียบกับที่ซื้อมาจากต่างประเทศ โดยนำมาผงทิทาเนียมาขึ้นรูปและควบคุมลักษณะโครงสร้างของผลึกและการกระจายตัว ของผลึกของทิทาเนียให้ได้คุณสมบัติทาง photocatalytic ของผงทิทาเนียที่เหมาะสมที่สุดต่อการจัดการกับมลภาวะทางอากาศและน้ำ โดยในส่วนของการลดมลภาวะทางอากาศจะมีการนำผงทิทาเนียมาขึ้นรูปโดยเทคนิคทาง เซรามิกส์เพื่อกรองกาซพิษที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสีย โดยมีแสง UV และความร้อนเป็นแหล่งพลังงานกระตุ้น นอกจากนี้จะมีการเติมโลหะทรานสิชันในปริมาณเล็กน้อยเข้าไปเพื่อช่วยเร่ง ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นซึ่งจะเปลี่ยนก๊าซพิษให้เป็นก๊าซสะอาด กระบวนการดังกล่าวไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม ไม่เป็นพิษต่อระบบหายใจและผิวหนัง สำหรับมลภาวะทางน้ำได้คิดหาวิธีกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมโดยใช้กระบวนการ ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้นคือ การบำบัดของเสียด้วยวิธีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผงทิทาเนียะภายใต้แสงอาทิตย์ หรือแสง UV หลังจากจบงานวิจัยนี้เราสามารถได้ต้นแบบของเครื่องบำบัดของเสียทั้งในรูปของ เหลวและก๊าซ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ชาวกรุงเทพมหานครและของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ จะช่วยกันทำให้เมืองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สะอาดและสวยงามในอนาคต

บรรณานุกรม :
สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , สิทธินันท์ ท่อแก้ว , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ , รุ่งอรุณ แสนงาม , Sitthisuntorn Supothina , Thammarat Panyathanmaporn , Sittinun Tawkaew , Angkhana Jaroenworaluck , Nudthakarn Kosachan , Rung-Arun Sanngam . (2549). นาโน-ไททาเนีย (Nano Titania, TiO2) กับการสร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , สิทธินันท์ ท่อแก้ว , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ , รุ่งอรุณ แสนงาม , Sitthisuntorn Supothina , Thammarat Panyathanmaporn , Sittinun Tawkaew , Angkhana Jaroenworaluck , Nudthakarn Kosachan , Rung-Arun Sanngam . 2549. "นาโน-ไททาเนีย (Nano Titania, TiO2) กับการสร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , สิทธินันท์ ท่อแก้ว , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ , รุ่งอรุณ แสนงาม , Sitthisuntorn Supothina , Thammarat Panyathanmaporn , Sittinun Tawkaew , Angkhana Jaroenworaluck , Nudthakarn Kosachan , Rung-Arun Sanngam . "นาโน-ไททาเนีย (Nano Titania, TiO2) กับการสร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , สิทธินันท์ ท่อแก้ว , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ , รุ่งอรุณ แสนงาม , Sitthisuntorn Supothina , Thammarat Panyathanmaporn , Sittinun Tawkaew , Angkhana Jaroenworaluck , Nudthakarn Kosachan , Rung-Arun Sanngam . นาโน-ไททาเนีย (Nano Titania, TiO2) กับการสร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.