ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัสดุนาโน-โฟโตคะตะสิสต์กับการประยุกต์ใช้เพื่อดูดซับกลิ่นในห้องโดยสารรถยนต์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัสดุนาโน-โฟโตคะตะสิสต์กับการประยุกต์ใช้เพื่อดูดซับกลิ่นในห้องโดยสารรถยนต์
นักวิจัย : สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย , Sitthisuntorn Supothina , Thammarat Panyathanmaporn , Angkhana Jaroenworaluck , Onuma Nimittrakoolchai
คำค้น : Absorption , Ceramics , Engineering and technology , Materials engineering , Photocatalysis , Surface active agents , Volatile organic compounds , การดูดซับ , นาโนโฟโตคะตะลิสต์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สารระเหย , สารเคลือบผิว , โฟโตแคตาลิสต์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3970
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นที่ทราบกันดีว่าไอของสารระเหยอินทรีย์สามารถก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ หากสูดดมติดต่อกันเป็นประจำ สารระเหยเหล่านี้พบทั่วไปตามอาคาร บ้านเรือน หรือแม้แต่ในรถยนต์ เนื่องจากมักนำมาใช้เป็นส่วนผสม หรือตัวทำละลายของสารเคลือบ สี โฟม และชิ้นส่วนพลาสติก ในส่วนของรถยนต์นั้นมักพบว่ามีปริมาณสารระเหยอินทรีย์สะสมในห้องโดยสาร โดยเฉพาะในรถยนต์ใหม่จะมีการสะสมในปริมาณสูง ซึ่งจะทำให้ผู้ขับและผู้นั่งโดยสารร่วมสามารถสูดดมและเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ได้ ในภายหลัง ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของผู้ใช้รถยนต์จึงได้มีการใช้สารดูดซับ เพื่อดูดซับสารระเหยดังกล่าวรวมทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆ โดยประสิทธิภาพการดูดซับขึ้นกับปริมาณที่ใช้ ซึ่งส่วนมากมักเป็นลักษณะห่อ ทำให้การสัมผัสระหว่างสารดูดซับกับไอของสารระเหยมีน้อย อีกทั้งสารดูดซับมักมีอายุการใช้งานที่แน่นอน และต้องนำมาปรับสภาพเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโนโฟโตคะตะลิสต์ โดยการนำโฟโตคะตะลิสต์ที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตรมาเคลือบบนผิววัสดุภายใน ห้องโดยสารรถยนต์ ซึ่งจะทำให้การสัมผัสกับไอสารระเหยและกลิ่นไม่พึงประสงค์มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น โฟโตคะตะลิสต์ที่เคลือบลงไปจะถูกออกแบบให้มีความพรุนตัวสูงโดยใช้วัสดุเหลือ ใช้จากธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้สามารถดูดซับไอสารระเหยและกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วทำการย่อยให้ กลายเป็นโมเลกุลที่เล็กลงที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้จะยังทำการพัฒนาโฟโตคะตะลิสต์ให้สามารถใช้งานได้ที่ความยาวคลื่น แสงปกติ (visible light)ได้ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโฟโตคะตะลิสต์ให้ดีขึ้น It is well realized that volatile organic compounds (VOCs) could cause health problem if one inhale for sufficiently long period. These VOCs were typically found in houses buildings and vehicles as they were used as ingredient or solvent of coating layer, pigments, foams and plastics. In the case of new vehicles, the amount of the VOCs accumulated in the interior is quite high which could be health hazardous. To reduce the amount of accumulated VOCs, deodorizing bags consisting of odor absorbent are installed or used as the supplement. The deodorizing bags have disadvantages that the contact area between the absorbent and the VOCs are small, and they have certain period of life time as the absorbent will become saturated. This research aims to apply photocatalyst technology to reduce the amount of VOCs and other unpleasant smell by depositing photocatalytic nanoparticles onto the car interior, particularly onto the fabrics. The photocatalyst will be specially designed to possess high surface area by incorporating it with high porous material derived from natural waste. Photocatalytic reaction will decompose the VOCs and unpleasant smell into smaller, harmless molecules. In addition, to improve its efficiency the photocatalyst will be further developed to be used under visible light.

บรรณานุกรม :
สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย , Sitthisuntorn Supothina , Thammarat Panyathanmaporn , Angkhana Jaroenworaluck , Onuma Nimittrakoolchai . (2552). วัสดุนาโน-โฟโตคะตะสิสต์กับการประยุกต์ใช้เพื่อดูดซับกลิ่นในห้องโดยสารรถยนต์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย , Sitthisuntorn Supothina , Thammarat Panyathanmaporn , Angkhana Jaroenworaluck , Onuma Nimittrakoolchai . 2552. "วัสดุนาโน-โฟโตคะตะสิสต์กับการประยุกต์ใช้เพื่อดูดซับกลิ่นในห้องโดยสารรถยนต์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย , Sitthisuntorn Supothina , Thammarat Panyathanmaporn , Angkhana Jaroenworaluck , Onuma Nimittrakoolchai . "วัสดุนาโน-โฟโตคะตะสิสต์กับการประยุกต์ใช้เพื่อดูดซับกลิ่นในห้องโดยสารรถยนต์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , อังคณา เจริญวรลักษณ์ , อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย , Sitthisuntorn Supothina , Thammarat Panyathanmaporn , Angkhana Jaroenworaluck , Onuma Nimittrakoolchai . วัสดุนาโน-โฟโตคะตะสิสต์กับการประยุกต์ใช้เพื่อดูดซับกลิ่นในห้องโดยสารรถยนต์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.