ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์ผสมที่มีการแยกเฟส

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์ผสมที่มีการแยกเฟส
นักวิจัย : ศุภกนก ทองใหญ่ , เข็มชัย เหมะจันทร , Supakanok Thongyai , Khemchai Hemachandra
คำค้น : Copolymers , Engineering and technology , Materials engineering , Polymers , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โพลิเมอร์ผสม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3958
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การผสมพอลิเมอร์เป็นการประดิษฐ์โพลิเมอร์ผสมที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการได้ โดยการปรับเปลี่ยนส่วนผสมจะทำให้เกิดวัสดุราคาถูก คุณภาพของพอลิเมอร์ผสมมักจะอยู่ระหว่างคุณสมบัติของพอลิเมอร์บริสุทธิ์ การทำการให้ความร้อนหลังจากขึ้นรูปอาจเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างคุณภาพใหม่ ให้กับพอลิเมอร์ผสม อันอาจเป็นการลดต้นทุนหรือสารใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม โครงสร้างเฟสหลายแบบจะถูกเตรียมได้จากการทำให้พอลิเมอร์เกิดการแยกเฟสที่ อุณหภูมิสูง สามารถรักษาโครงสร้างเฟสดังกล่าวไว้ที่อุณหภูมิห้องโดยการลดความร้อนลงอย่าง รวดเร็วซึ่งขบวนการนี้สามารถทำได้ยากในสารโมเลกุลขนาดเล็ก มีบทความสองถึงสามบทความที่กล่าวถึงคุณสมบัติที่ได้จากโครงสร้างเฟสที่ เตรียมโดยวิธีดังกล่าวนี้ แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนและข้อสรุปไม่อยู่ในแนวทางเดียวกัน ในโครงงานนี้จะเตรียมโครงสร้างเฟสที่อุณหภูมิและเวลาต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างเฟสและคุณสมบัติทางกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแรงของการดึงของสารที่เตรียมได้ วิธีการทดลองเริ่มต้นด้วยการสร้างแผนภาพเฟสของคู่พอลิเมอร์ซึ่งจะมีขอบเขตไบ นูดอลและสไปนูดอล จากนั้นจะเลือกอุณหภูมิ, เวลาที่ต้องใช้ในการเตรียมสารโดยใช้ความร้อน และเลือกการลดความร้อนลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้โครงสร้างเฟสที่ต้องการโดย ไม่ทำให้กรอบแตก จะมีการเก็บข้อมูลโดยเทียบโครงสร้างเฟส การให้หรือลดความร้อนและคุณสมบัติทางกลของตัวอย่างเดียวกัน Polymer blends are the methods of preparing the tailor properties at lower cost. If we can increase the strength of the blends, which normally are located between the strength of the pure component polymer, we will increase the application of all the polymer blends by way of heat treatment of the samples. When polymer blends are in phase separated conditions, many morphologies will be created. Unlike the small molecules, these morphologies can be preserved by quenching to room temperature. Nowadays, there are about two to three papers that were mension about the properties of the morphlogies that created by phase separation and there was no unanimous conclusion. This project is concerning about the relationship between morphologies that prepared via phase separation and the properties esp. mechanical properties. The methodology starts by construction the phase diagram of two polymers include spinodal and binodal limits. The temperature and time for the heat treatments of polymer blend will be selected. The methods of quenching for the best preserved morphology will be examined. At last, the properties of these samples will be investigated along with the morphologies pictures and histores.

บรรณานุกรม :
ศุภกนก ทองใหญ่ , เข็มชัย เหมะจันทร , Supakanok Thongyai , Khemchai Hemachandra . (2547). โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์ผสมที่มีการแยกเฟส.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศุภกนก ทองใหญ่ , เข็มชัย เหมะจันทร , Supakanok Thongyai , Khemchai Hemachandra . 2547. "โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์ผสมที่มีการแยกเฟส".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศุภกนก ทองใหญ่ , เข็มชัย เหมะจันทร , Supakanok Thongyai , Khemchai Hemachandra . "โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์ผสมที่มีการแยกเฟส."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
ศุภกนก ทองใหญ่ , เข็มชัย เหมะจันทร , Supakanok Thongyai , Khemchai Hemachandra . โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์ผสมที่มีการแยกเฟส. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.