ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์การแพทย์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์การแพทย์
นักวิจัย : พสุ สิริสาลี , ดนุ พรหมมินทร์ , บุษยวรรณ อาริยธรรม , ปริญญา จันทร์หุณีย์ , Pasu Sirisalee , Danu Prommin , Busayawan Ariyatum , Parinya Junhunee
คำค้น : Biomechanical engineering , Biomedical Engineering , Engineering and technology , Medical instruments and apparatus , Prototypes, Engineering , การแพทย์ , ต้นแบบ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุปกรณ์การแพทย์ , เครื่องมือและอุปกรณ์ , เวชภัณฑ์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3922
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากข้อมูลจากกรมศุลกากร ในปีหนึ่งๆ ประเทศไทยต้องนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์เป็นมูลค่าสูงมากกว่าหมื่นล้านบาท [1] ถึงแม้ประเทศไทยสามารถที่จะสามารถผลิตอุปกรณ์การแพทย์บางชนิด อาทิเช่น ถุงมือยางเพื่อการผ่าตัด และเลนส์ เพื่อส่งออกได้เป็นมูลค่าสูง แต่ทว่า อุปกรณ์เหล่านั้น ก็จำกัดอยู่เพียงไม่กี่ชนิด และส่วนใหญ่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง มูลค่าเพิ่มต่ำ [2] ตลาดในกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศนั้นมีการขยายตัวค่อนข้างสูง [1] การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอุปกรณ์การแพทย์นั้น โครงการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์การแพทย์ จึงมีความสำคัญในการยกระดับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์ใน ประเทศไทย โครงการพัฒนาต้นแบบฯ จะทำหน้าที่ในการผลักดันให้เกิดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์ นอกจากนั้น การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นในประเทศ จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผู้ใช้ในประเทศไทย มีราคาที่ไม่สูง จะทำให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ อาทิเช่น ผู้ให้บริการทางสุขภาพ ผู้ป่วย คนพิการ หรือคนชรา สามารถมีโอกาสได้ใช้โดยทั่วถึง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใด ได้ให้ความสนับสนุนทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์โดยตรง โครงการพัฒนาต้นแบบฯ จะเข้ามาเติมช่องว่างนี้โดยดำเนินการวิจัยและสำรวจความต้องการของผู้ใช้ เพื่อจัดกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์เป้าหมาย และทำการออกแบบเบื้องต้นเพื่อนำเสนอผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสนใจที่จะ ลงทุน นอกจากนั้น โครงการพัฒนาต้นแบบฯ ยังจะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิชาการ, ผู้ประกอบการ และ ผู้ใช้ โดยจัดตั้งเครือข่ายการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ โครงการพัฒนาต้นแบบฯ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มศักยภาพการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ ในประเทศไทย According to a report from the customs department, Thailand has to import medical devices, which cost over ten billion baht annually [1]. Despite there are a number of medical device manufacturers which have a capability of exporting medical devices, these medical devices are limited to only a small number of categories. Moreover, most of them are dispensable and low valued added devices [2]. A market growth of medical devices in Thailand is relative high [1]. Product design and development of medical devices is crucial to enhance the capability of medical device manufacturers in Thailand to capitalize the market growth. Medical Device Prototype Development Project will play a major role in enhancing the capability of medical device manufacturers in Thailand by stimulating medical device product development activities. Moreover, the medical devices developed domestically are likely to be suitable and affordable to more users in Thailand; such as healthcare practitioners, patients, the disabled and the elderly, bringing the better quality of their life. So far, none of organizations in Thailand has directly supported medical device manufacturers in product development. The project will fill this gap by carrying out a research to elicit user needs, convert them into design requirements, generate conceptual design and present the concepts to the manufacturers. In addition, the project will act as an exchanging information centre between researchers, users and manufacturers by establishing the medical device design network. Therefore, the project is crucial to enhancing the capability of medical device manufacturing in Thailand.

บรรณานุกรม :
พสุ สิริสาลี , ดนุ พรหมมินทร์ , บุษยวรรณ อาริยธรรม , ปริญญา จันทร์หุณีย์ , Pasu Sirisalee , Danu Prommin , Busayawan Ariyatum , Parinya Junhunee . (2550). การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์การแพทย์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พสุ สิริสาลี , ดนุ พรหมมินทร์ , บุษยวรรณ อาริยธรรม , ปริญญา จันทร์หุณีย์ , Pasu Sirisalee , Danu Prommin , Busayawan Ariyatum , Parinya Junhunee . 2550. "การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์การแพทย์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พสุ สิริสาลี , ดนุ พรหมมินทร์ , บุษยวรรณ อาริยธรรม , ปริญญา จันทร์หุณีย์ , Pasu Sirisalee , Danu Prommin , Busayawan Ariyatum , Parinya Junhunee . "การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์การแพทย์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
พสุ สิริสาลี , ดนุ พรหมมินทร์ , บุษยวรรณ อาริยธรรม , ปริญญา จันทร์หุณีย์ , Pasu Sirisalee , Danu Prommin , Busayawan Ariyatum , Parinya Junhunee . การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์การแพทย์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.