ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตกระเบื้องปูพื้นและหลังคาชนิดเผาเนื้อแกร่งโดยใช้วัตถุดิบในภาคอีสาน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตกระเบื้องปูพื้นและหลังคาชนิดเผาเนื้อแกร่งโดยใช้วัตถุดิบในภาคอีสาน
นักวิจัย : สำรวจ อินแบน , ธิติ เฮงรัศมี , Samruad Inban , Dhiti Hengrasmee
คำค้น : Ceramics , Engineering and technology , Materials engineering , Tiles , กระเบื้อง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซรามิก , ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3847
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การนำเอาเทคโนโลยีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมมาพัฒนาประยุกต์ใช้เพื่อนำเอาวัตถุ ดิบประเภทเนื้อสินแร่ทางธรรมชาติภายในท้องถิ่นอีสานเอง มาปรับปรุงศึกษาพัฒนาให้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของเซรา มิกซ์ในทิศทางของ conventional ceramics ในรูปแบบของกระเบื้องปูพื้นบุผนังและหลังคาชนิดเผาไฟให้เนื้อกระเบื้องมี ความแกร่ง ด้วยกระบวนแรงอัดกระแทกมีความชื้นต่ำ กระบวนการกดรีดผ่านแบบที่ความชื้นสูง โดยอาศัยระบบการผลิตซึ่งคำนึงถึงองค์ประกอบของแหล่งวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ(ทางเคมีและกายภาพ) การจัดเก็บ และการส่งถ่ายวัสดุ การขึ้นรูปวัสดุผลิตภัณฑ์ การควบคุมเนื้อโครงสร้างและผิวหน้าผลิตภัณฑ์ การอบแห้งก่อนเผา การเผาโดยอาศัยเชื้อเพลิงแก๊ส วิธีไฟฟ้าและเชื้อเพลิงเหลว การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพชิ้นงานผลิตภัณฑ์ การใช้งานของผลิตภัณฑ์ในเชิงงานสถาปัตยกรรม ทั้งนี้เป็นการเสนอแนวทางปฏิบัติการผลิตเชิงอุตสาหกรรม สำหรับทดแทนและตอบสนองการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างระดับภูมิภาค อันเนื่องมาจากผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายยังอยู่นอกเขตซึ่งห่างไกลจากภาคอีสาน Industrial Production technology will be adopted in theproduction of conventional ceramics such as floor, wall and roof tiles by using raw materials which are naturally available in E-Sarn. The technology will be adapted and improved in order to procuce these products according to industrial standards. Production processes to be used will be low-mois-ture-content impact and high-misture-conten extrusion processes. In the production system, consideration will be given to sources of raw materials, raw materials (chemical and physical), storage and transportation. The investigation will also include product forming, control of products strcuture and coating, drying process prior to firing, gas firing, electrical firing and liquid fuel firing, inspection and quality control, and application of the products in architecture. Emphases and consideration will also be placed upon solving the regional shortage of construction materials due to factories being based in other regions far away from E-sarn.

บรรณานุกรม :
สำรวจ อินแบน , ธิติ เฮงรัศมี , Samruad Inban , Dhiti Hengrasmee . (2548). การผลิตกระเบื้องปูพื้นและหลังคาชนิดเผาเนื้อแกร่งโดยใช้วัตถุดิบในภาคอีสาน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สำรวจ อินแบน , ธิติ เฮงรัศมี , Samruad Inban , Dhiti Hengrasmee . 2548. "การผลิตกระเบื้องปูพื้นและหลังคาชนิดเผาเนื้อแกร่งโดยใช้วัตถุดิบในภาคอีสาน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สำรวจ อินแบน , ธิติ เฮงรัศมี , Samruad Inban , Dhiti Hengrasmee . "การผลิตกระเบื้องปูพื้นและหลังคาชนิดเผาเนื้อแกร่งโดยใช้วัตถุดิบในภาคอีสาน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
สำรวจ อินแบน , ธิติ เฮงรัศมี , Samruad Inban , Dhiti Hengrasmee . การผลิตกระเบื้องปูพื้นและหลังคาชนิดเผาเนื้อแกร่งโดยใช้วัตถุดิบในภาคอีสาน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.