ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุในกลุ่มซิลิกอนคาร์ไบด์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุในกลุ่มซิลิกอนคาร์ไบด์
นักวิจัย : ปาจรีย์ ถาวรนิติ , Parjaree Thavorniti
คำค้น : Engineering and technology , Materials , Metallurgy , Steel making technology , ซิลิกอนคาร์ไบด์ , วัสดุ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3841
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัสดุในกลุ่มซิลิกอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) และ ซิลิกอนไนไตรด์ (si3N4) มีสมบัติหลายอย่างที่น่าสนใจสำหรับการนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมที่สำคัญหลาย สาขา สมบัติเหล่านี้รวมถึง ความแข็งแรงทางกลที่ดีซึ่งสามารถคงความแข็งแรงได้ถึงที่อุณหภูมิ 1500 องศาเซลเซียส ความแข็งสูง ความทนทานต่อการกัดกร่อนโดยโลหะหลอมเหลวโดยเฉพาะ โลหะในกลุ่มที่ไม่ใช่เหล็ก และมีการขยายตัวเนื่องจากความร้อนต่ำ ซึ่งการขยายตัวเนื่องจากความร้อนต่ำนี้มีผลทำให้สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ดี วัสดุในกลุ่มนี้จึงมีการใช้งานทั้งในอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ตัวอย่างเช่น เบ้าหลอมหรือส่วนที่สัมผัสกับอะลูมิเนียมหลอม ชิ้นส่วนจัดเรียงผลิตภัณฑ์ในเตาเผาเซรามิกส์ หัวจับสำหรับงานเชื่อมต่อโลหะเป็นต้น ปัจจุบันยังไม่มีการผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ขึ้นภายในประเทศ ทำให้ต้องมีการนำเข้าชิ้นส่วนเหล่านี้คิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปี โครงการนี้จะนำเสนอการศึกษา Silicon carbide bonded silicon carbide (SiC-SiC) และ silicon nitride bonded silicon carbide (Si3N4-SiC) ทั้งในด้านเทคนิคและในด้านธุรกิจในด้านเทคนิคจะศึกษากระบวนการผลิตตั้งแต่ การขึ้นรูปชิ้นส่วนจนถึงกระบวนการผลิตที่อุณหภูมิสูง รวมทั้งจะทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ ความแข็งแรงที่อุณหภูมิต่าง ๆ (น้อยกว่า/เท่ากับ 1200 องศาเซลเซียส) และประเมินการเสื่อมสภาพโดยการวัดความแข็งแรงที่อุณหภูมิห้องหลังจากการใช้ งานจริงที่อุณหภูมิสูง ส่วนในด้านธุรกิจจะเน้นการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงการใช้งานวัสดุ ทั้งสองกลุ่มดังกล่าวภายในประเทศ และเพื่อประเมินศักยภาพการตลาด การสำรวจนี้จะรวมถึง reaction-bonded silicon nitride (RBSN) และ sialons เนื่องจากมีการใช้งาน RBSN อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม และมีการใช้งาน sialons ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ข้อมูลที่จะสำรวจนี้ยังจะเกี่ยวข้องกับแหล่งและราคาของเครื่องจักรอุปกรณ์ การผลิตวัสดุเหล่านี้ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการเริ่ม การผลิตภายในประเทศ Silicon-based materials, especially silicon carbide (SiC) and silicon nitride (Si3N4) possess a combination of properties making them attractive for a range of important industrial applications. These properties include good mechanical strength which is maintained to temperatures as high as 1500 C, high mechanical hardness, a resistance to corrosion by molten metals, especially non-ferrous, and a low thermal expansivity. The low expansivity imparts good thermal shock resistance to the materials. This combination of

บรรณานุกรม :
ปาจรีย์ ถาวรนิติ , Parjaree Thavorniti . (2549). การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุในกลุ่มซิลิกอนคาร์ไบด์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปาจรีย์ ถาวรนิติ , Parjaree Thavorniti . 2549. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุในกลุ่มซิลิกอนคาร์ไบด์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปาจรีย์ ถาวรนิติ , Parjaree Thavorniti . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุในกลุ่มซิลิกอนคาร์ไบด์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
ปาจรีย์ ถาวรนิติ , Parjaree Thavorniti . การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุในกลุ่มซิลิกอนคาร์ไบด์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.