ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร
นักวิจัย : โสภิดา ชิดชื่นเชย , วิเชียร กีรตินิจกาล , นายอิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร , อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ , ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , นายชัยมงคล ตะนะสอน , นายวัฒนา อาจวิชัย , น.ส.อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล , ดร.ทรงพล สมศรี , นางสมนึก ชัยดรุณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0840491000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :