ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์พืชโดย Conventional Method

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์พืชโดย Conventional Method
นักวิจัย : นางชลิดา เข็มมา , นางพัชรวัลย์ สว่างศิลป์ , นายวิชา ฮวดหนองโพธิ์ , นางสาวอัมรา ทองเจือ , เรวัต เลิศฤทัยโยธิน , อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030057000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นางชลิดา เข็มมา , นางพัชรวัลย์ สว่างศิลป์ , นายวิชา ฮวดหนองโพธิ์ , นางสาวอัมรา ทองเจือ , เรวัต เลิศฤทัยโยธิน , อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์ . (2553). การปรับปรุงพันธุ์พืชโดย Conventional Method.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นางชลิดา เข็มมา , นางพัชรวัลย์ สว่างศิลป์ , นายวิชา ฮวดหนองโพธิ์ , นางสาวอัมรา ทองเจือ , เรวัต เลิศฤทัยโยธิน , อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์ . 2553. "การปรับปรุงพันธุ์พืชโดย Conventional Method".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นางชลิดา เข็มมา , นางพัชรวัลย์ สว่างศิลป์ , นายวิชา ฮวดหนองโพธิ์ , นางสาวอัมรา ทองเจือ , เรวัต เลิศฤทัยโยธิน , อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์ . "การปรับปรุงพันธุ์พืชโดย Conventional Method."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
นางชลิดา เข็มมา , นางพัชรวัลย์ สว่างศิลป์ , นายวิชา ฮวดหนองโพธิ์ , นางสาวอัมรา ทองเจือ , เรวัต เลิศฤทัยโยธิน , อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์ . การปรับปรุงพันธุ์พืชโดย Conventional Method. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.