ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงผลิตแหนมปลา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงผลิตแหนมปลา
นักวิจัย : ดวงเดือน วารีวะนิช , ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก , มัทนา แสงจินดาวงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0730021000&BudgetYear=2002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงเดือน วารีวะนิช , ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก , มัทนา แสงจินดาวงษ์ . (2546). การปรับปรุงผลิตแหนมปลา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดวงเดือน วารีวะนิช , ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก , มัทนา แสงจินดาวงษ์ . 2546. "การปรับปรุงผลิตแหนมปลา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดวงเดือน วารีวะนิช , ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก , มัทนา แสงจินดาวงษ์ . "การปรับปรุงผลิตแหนมปลา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Print.
ดวงเดือน วารีวะนิช , ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก , มัทนา แสงจินดาวงษ์ . การปรับปรุงผลิตแหนมปลา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2546.