ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูปฐมวัยระดับกลาง)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูปฐมวัยระดับกลาง)
นักวิจัย : พรทิพย์ ไชยโส , เรณุมาศ มาอุ่น , พิกุล เอกวรางกูร , ทรงชัย อักษรคิด , วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ , นาทรพี ผลใหญ่ , สุวรรณา ปรมาพจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230508000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรทิพย์ ไชยโส , เรณุมาศ มาอุ่น , พิกุล เอกวรางกูร , ทรงชัย อักษรคิด , วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ , นาทรพี ผลใหญ่ , สุวรรณา ปรมาพจน์ . (2554). การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูปฐมวัยระดับกลาง).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรทิพย์ ไชยโส , เรณุมาศ มาอุ่น , พิกุล เอกวรางกูร , ทรงชัย อักษรคิด , วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ , นาทรพี ผลใหญ่ , สุวรรณา ปรมาพจน์ . 2554. "การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูปฐมวัยระดับกลาง)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรทิพย์ ไชยโส , เรณุมาศ มาอุ่น , พิกุล เอกวรางกูร , ทรงชัย อักษรคิด , วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ , นาทรพี ผลใหญ่ , สุวรรณา ปรมาพจน์ . "การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูปฐมวัยระดับกลาง)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
พรทิพย์ ไชยโส , เรณุมาศ มาอุ่น , พิกุล เอกวรางกูร , ทรงชัย อักษรคิด , วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ , นาทรพี ผลใหญ่ , สุวรรณา ปรมาพจน์ . การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูปฐมวัยระดับกลาง). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.