ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพในสภาพการเลี้ยงแบบดั้งเดิม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพในสภาพการเลี้ยงแบบดั้งเดิม
นักวิจัย : สุรชัย เปี่ยมคล้า , เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก , ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน) , ศิริพร วิหคโต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0931327000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรชัย เปี่ยมคล้า , เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก , ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน) , ศิริพร วิหคโต . (2552). การประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพในสภาพการเลี้ยงแบบดั้งเดิม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุรชัย เปี่ยมคล้า , เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก , ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน) , ศิริพร วิหคโต . 2552. "การประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพในสภาพการเลี้ยงแบบดั้งเดิม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุรชัย เปี่ยมคล้า , เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก , ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน) , ศิริพร วิหคโต . "การประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพในสภาพการเลี้ยงแบบดั้งเดิม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
สุรชัย เปี่ยมคล้า , เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก , ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน) , ศิริพร วิหคโต . การประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพในสภาพการเลี้ยงแบบดั้งเดิม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.