ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดคราบน้ำมันปริมาณน้อยโดยใช้คอลลอยด์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดคราบน้ำมันปริมาณน้อยโดยใช้คอลลอยด์
นักวิจัย : พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ , ศิริพร ลาภเกียรติถาวร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0230522000&BudgetYear=2002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ , ศิริพร ลาภเกียรติถาวร . (2547). การบำบัดคราบน้ำมันปริมาณน้อยโดยใช้คอลลอยด์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ , ศิริพร ลาภเกียรติถาวร . 2547. "การบำบัดคราบน้ำมันปริมาณน้อยโดยใช้คอลลอยด์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ , ศิริพร ลาภเกียรติถาวร . "การบำบัดคราบน้ำมันปริมาณน้อยโดยใช้คอลลอยด์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. Print.
พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ , ศิริพร ลาภเกียรติถาวร . การบำบัดคราบน้ำมันปริมาณน้อยโดยใช้คอลลอยด์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2547.