ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม
นักวิจัย : รศ. ดร. ศิริลักษณ์ ฃุ่มชื่น , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , อดิชัย พรพรหมินทร์ , วรรณดี ไทยสยาม , สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ , ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี , จิระวัฒน์ กณะสุต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230396000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รศ. ดร. ศิริลักษณ์ ฃุ่มชื่น , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , อดิชัย พรพรหมินทร์ , วรรณดี ไทยสยาม , สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ , ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี , จิระวัฒน์ กณะสุต . (2556). การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รศ. ดร. ศิริลักษณ์ ฃุ่มชื่น , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , อดิชัย พรพรหมินทร์ , วรรณดี ไทยสยาม , สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ , ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี , จิระวัฒน์ กณะสุต . 2556. "การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รศ. ดร. ศิริลักษณ์ ฃุ่มชื่น , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , อดิชัย พรพรหมินทร์ , วรรณดี ไทยสยาม , สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ , ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี , จิระวัฒน์ กณะสุต . "การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
รศ. ดร. ศิริลักษณ์ ฃุ่มชื่น , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , อดิชัย พรพรหมินทร์ , วรรณดี ไทยสยาม , สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ , ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี , จิระวัฒน์ กณะสุต . การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.