ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยในการยับยั้งเชื้อก่อโรคบิดและการใช้เพื่อทดแทนสารกันบิดในอาหารไก่เนื้อ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยในการยับยั้งเชื้อก่อโรคบิดและการใช้เพื่อทดแทนสารกันบิดในอาหารไก่เนื้อ
นักวิจัย : นวลจันทร์ พารักษา , รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ , ผศ.ดร. นรินทร์ อุประกรินทร์ , อ.รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น , อ. เอกชัย เย็นสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1040056001&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวลจันทร์ พารักษา , รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ , ผศ.ดร. นรินทร์ อุประกรินทร์ , อ.รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น , อ. เอกชัย เย็นสุข . (2555). การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยในการยับยั้งเชื้อก่อโรคบิดและการใช้เพื่อทดแทนสารกันบิดในอาหารไก่เนื้อ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นวลจันทร์ พารักษา , รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ , ผศ.ดร. นรินทร์ อุประกรินทร์ , อ.รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น , อ. เอกชัย เย็นสุข . 2555. "การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยในการยับยั้งเชื้อก่อโรคบิดและการใช้เพื่อทดแทนสารกันบิดในอาหารไก่เนื้อ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นวลจันทร์ พารักษา , รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ , ผศ.ดร. นรินทร์ อุประกรินทร์ , อ.รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น , อ. เอกชัย เย็นสุข . "การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยในการยับยั้งเชื้อก่อโรคบิดและการใช้เพื่อทดแทนสารกันบิดในอาหารไก่เนื้อ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
นวลจันทร์ พารักษา , รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ , ผศ.ดร. นรินทร์ อุประกรินทร์ , อ.รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น , อ. เอกชัย เย็นสุข . การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยในการยับยั้งเชื้อก่อโรคบิดและการใช้เพื่อทดแทนสารกันบิดในอาหารไก่เนื้อ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.