ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดลองทางคลีนิกของประสิทธิภาพยากำจัดเหาเพื่อรักษาเหาบนศรีษะ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดลองทางคลีนิกของประสิทธิภาพยากำจัดเหาเพื่อรักษาเหาบนศรีษะ
นักวิจัย : วีรวรรณ อมรศักดิ์ , รองศาสตรจารย์ ดร.พักตร์พิมล มหรรณพ , นายแพทย์ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830984000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีรวรรณ อมรศักดิ์ , รองศาสตรจารย์ ดร.พักตร์พิมล มหรรณพ , นายแพทย์ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์ . (2551). การทดลองทางคลีนิกของประสิทธิภาพยากำจัดเหาเพื่อรักษาเหาบนศรีษะ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วีรวรรณ อมรศักดิ์ , รองศาสตรจารย์ ดร.พักตร์พิมล มหรรณพ , นายแพทย์ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์ . 2551. "การทดลองทางคลีนิกของประสิทธิภาพยากำจัดเหาเพื่อรักษาเหาบนศรีษะ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วีรวรรณ อมรศักดิ์ , รองศาสตรจารย์ ดร.พักตร์พิมล มหรรณพ , นายแพทย์ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์ . "การทดลองทางคลีนิกของประสิทธิภาพยากำจัดเหาเพื่อรักษาเหาบนศรีษะ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
วีรวรรณ อมรศักดิ์ , รองศาสตรจารย์ ดร.พักตร์พิมล มหรรณพ , นายแพทย์ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์ . การทดลองทางคลีนิกของประสิทธิภาพยากำจัดเหาเพื่อรักษาเหาบนศรีษะ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.