ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา
นักวิจัย : พิศมัย ศรีชาเยช , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , โรจน์รวี ภิรมย์ , เบ็ญจารัชด ทองยืน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030578000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิศมัย ศรีชาเยช , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , โรจน์รวี ภิรมย์ , เบ็ญจารัชด ทองยืน . (2553). การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิศมัย ศรีชาเยช , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , โรจน์รวี ภิรมย์ , เบ็ญจารัชด ทองยืน . 2553. "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิศมัย ศรีชาเยช , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , โรจน์รวี ภิรมย์ , เบ็ญจารัชด ทองยืน . "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
พิศมัย ศรีชาเยช , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , โรจน์รวี ภิรมย์ , เบ็ญจารัชด ทองยืน . การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.