ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้แก่ชุมชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้แก่ชุมชน
นักวิจัย : ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330400000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ . (2555). การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้แก่ชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ . 2555. "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้แก่ชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ . "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้แก่ชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ . การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้แก่ชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.