ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามตรวจสอบและการควบคุมมลพิษจากแผ่นดิน หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามตรวจสอบและการควบคุมมลพิษจากแผ่นดิน หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
นักวิจัย : เมธี แก้วเนิน , กังวาลย์ จันทรโชติ , อิสริยา วุฒิสินธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830365000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เมธี แก้วเนิน , กังวาลย์ จันทรโชติ , อิสริยา วุฒิสินธุ์ . (2551). การติดตามตรวจสอบและการควบคุมมลพิษจากแผ่นดิน หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เมธี แก้วเนิน , กังวาลย์ จันทรโชติ , อิสริยา วุฒิสินธุ์ . 2551. "การติดตามตรวจสอบและการควบคุมมลพิษจากแผ่นดิน หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เมธี แก้วเนิน , กังวาลย์ จันทรโชติ , อิสริยา วุฒิสินธุ์ . "การติดตามตรวจสอบและการควบคุมมลพิษจากแผ่นดิน หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
เมธี แก้วเนิน , กังวาลย์ จันทรโชติ , อิสริยา วุฒิสินธุ์ . การติดตามตรวจสอบและการควบคุมมลพิษจากแผ่นดิน หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.