ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ประทีป ด้วงแค , ดอกรัก มารอด , เดชา วิวัฒน์วิทยา , สราวุธ สังข์แก้ว , วัฒนชัย ตาเสน , นายต่อลาภ คำโย , นายพิสุทธิ นาคหมื่้นไวย , นิพนธ์ ตั้งธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1240116000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประทีป ด้วงแค , ดอกรัก มารอด , เดชา วิวัฒน์วิทยา , สราวุธ สังข์แก้ว , วัฒนชัย ตาเสน , นายต่อลาภ คำโย , นายพิสุทธิ นาคหมื่้นไวย , นิพนธ์ ตั้งธรรม . (2556). การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประทีป ด้วงแค , ดอกรัก มารอด , เดชา วิวัฒน์วิทยา , สราวุธ สังข์แก้ว , วัฒนชัย ตาเสน , นายต่อลาภ คำโย , นายพิสุทธิ นาคหมื่้นไวย , นิพนธ์ ตั้งธรรม . 2556. "การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประทีป ด้วงแค , ดอกรัก มารอด , เดชา วิวัฒน์วิทยา , สราวุธ สังข์แก้ว , วัฒนชัย ตาเสน , นายต่อลาภ คำโย , นายพิสุทธิ นาคหมื่้นไวย , นิพนธ์ ตั้งธรรม . "การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
ประทีป ด้วงแค , ดอกรัก มารอด , เดชา วิวัฒน์วิทยา , สราวุธ สังข์แก้ว , วัฒนชัย ตาเสน , นายต่อลาภ คำโย , นายพิสุทธิ นาคหมื่้นไวย , นิพนธ์ ตั้งธรรม . การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.