ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบวัชชพืชในร่องอ้อย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบวัชชพืชในร่องอ้อย
นักวิจัย : สมหญิง ไทยนิมิต , อภิมุข เมืองเกษม , ราชพร เขียนประสิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230942000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมหญิง ไทยนิมิต , อภิมุข เมืองเกษม , ราชพร เขียนประสิทธิ์ . (2553). การตรวจสอบวัชชพืชในร่องอ้อย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมหญิง ไทยนิมิต , อภิมุข เมืองเกษม , ราชพร เขียนประสิทธิ์ . 2553. "การตรวจสอบวัชชพืชในร่องอ้อย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมหญิง ไทยนิมิต , อภิมุข เมืองเกษม , ราชพร เขียนประสิทธิ์ . "การตรวจสอบวัชชพืชในร่องอ้อย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
สมหญิง ไทยนิมิต , อภิมุข เมืองเกษม , ราชพร เขียนประสิทธิ์ . การตรวจสอบวัชชพืชในร่องอ้อย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.