ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกเชื้อสาเหตุของโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือม่วงและการประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือม่วงต้านทานโรคเหี่ยวเขียว

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกเชื้อสาเหตุของโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือม่วงและการประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือม่วงต้านทานโรคเหี่ยวเขียว
นักวิจัย : ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , น.ส.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1231091000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , น.ส.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ . (2556). การจำแนกเชื้อสาเหตุของโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือม่วงและการประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือม่วงต้านทานโรคเหี่ยวเขียว.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , น.ส.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ . 2556. "การจำแนกเชื้อสาเหตุของโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือม่วงและการประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือม่วงต้านทานโรคเหี่ยวเขียว".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , น.ส.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ . "การจำแนกเชื้อสาเหตุของโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือม่วงและการประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือม่วงต้านทานโรคเหี่ยวเขียว."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , น.ส.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ . การจำแนกเชื้อสาเหตุของโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือม่วงและการประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือม่วงต้านทานโรคเหี่ยวเขียว. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.