ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
นักวิจัย : ศศิวิมล มีอำพล , พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ , ศุภฤกษ์ สุขสมาน , บดินทร์ รัศมีเทศ , รังสิมาภรณ์ หนูน้อย , อัครนันท์ คิดสม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330393000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศศิวิมล มีอำพล , พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ , ศุภฤกษ์ สุขสมาน , บดินทร์ รัศมีเทศ , รังสิมาภรณ์ หนูน้อย , อัครนันท์ คิดสม . (2556). การจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศศิวิมล มีอำพล , พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ , ศุภฤกษ์ สุขสมาน , บดินทร์ รัศมีเทศ , รังสิมาภรณ์ หนูน้อย , อัครนันท์ คิดสม . 2556. "การจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศศิวิมล มีอำพล , พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ , ศุภฤกษ์ สุขสมาน , บดินทร์ รัศมีเทศ , รังสิมาภรณ์ หนูน้อย , อัครนันท์ คิดสม . "การจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
ศศิวิมล มีอำพล , พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ , ศุภฤกษ์ สุขสมาน , บดินทร์ รัศมีเทศ , รังสิมาภรณ์ หนูน้อย , อัครนันท์ คิดสม . การจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.