ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน
นักวิจัย : กำจัด รื่นเริงดี , เดชา ดวงนามล , สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ , วิสัย คงแก้ว , สหัส ราชเมืองขวาง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1140021006&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กำจัด รื่นเริงดี , เดชา ดวงนามล , สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ , วิสัย คงแก้ว , สหัส ราชเมืองขวาง . (2553). การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กำจัด รื่นเริงดี , เดชา ดวงนามล , สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ , วิสัย คงแก้ว , สหัส ราชเมืองขวาง . 2553. "การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กำจัด รื่นเริงดี , เดชา ดวงนามล , สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ , วิสัย คงแก้ว , สหัส ราชเมืองขวาง . "การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
กำจัด รื่นเริงดี , เดชา ดวงนามล , สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ , วิสัย คงแก้ว , สหัส ราชเมืองขวาง . การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.