ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดชั้นมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรังไหมและเส้นไหมอีรี่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดชั้นมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรังไหมและเส้นไหมอีรี่
นักวิจัย : ทิพย์วดี อรรถธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030538000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทิพย์วดี อรรถธรรม . (2553). การจัดชั้นมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรังไหมและเส้นไหมอีรี่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ทิพย์วดี อรรถธรรม . 2553. "การจัดชั้นมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรังไหมและเส้นไหมอีรี่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ทิพย์วดี อรรถธรรม . "การจัดชั้นมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรังไหมและเส้นไหมอีรี่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
ทิพย์วดี อรรถธรรม . การจัดชั้นมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรังไหมและเส้นไหมอีรี่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.