ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
นักวิจัย : สิริกุล วะสี , กรุง สีตะธนี , อรรัตน์ มงคลพร , ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , จุลภาค คุ้นวงศ์ , สุจินต์ ภัทรภูวดล , อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ , วารุณี ธนะแพสย์ , ศุมาพร เกษมสำราญ , รัติยา พงศ์พิสุทธา , น.ส. วรานันท์ วิญญรัตน์ , นายเทพพนม แสงเพลิง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0630046000&BudgetYear=2006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :