ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม
นักวิจัย : อภิชาติ วรรณวิจิตร , นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง , นายธีรยุทธ ตู้จินดา , เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล , ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ , นายวินิตชาญ รื่นใจชน , นายมีชัย เซี่ยงหลิว , นายวินธัย กมลสุขยืนยง , นายสุพัฒน์ ทองเจือ , นายธานี ศรีวงศ์ชัย , นางสาวนงนาถ พ่อค้า , นายอนุชา พลับพลา , นายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ , นายศิวเรศ อารีกิจ , นายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู , นายไวพจน์ กันจู , นายชาตรี แสนสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0730661000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :