ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติกันความร้อนของแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้ในการเกษตร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติกันความร้อนของแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้ในการเกษตร
นักวิจัย : จิตติ์พร เครือเนตร , รุ้งนภา ทองพูล , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , Jittiporn Kruenate , Rungnapa Tongpool , Thammarat Panyathanmaporn
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , Plastic films , Polymers , ฟิล์มพลาสติก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , แผ่นฟิล์มกันความร้อน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3811
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันนี้แผ่นฟิล์มกันความร้อนสำหรับโรงเรือนเพื่อการเกษตรต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง ทำให้เกษตรกรไทยประสบปัญหาการไม่มีกำลังซื้อพอที่จะซื้อแผ่นฟิล์มเพื่อกันความร้อนสำหรับพืชที่ปลูกได้ เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้จึงเน้นที่การปรับปรุงและพัฒนาแผ่นฟิล์มกันความร้อนที่มีราคาไม่แพงมากและเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆที่มีสภาพภูมิอากาศร้อนจัด โดยการศึกษาค้นคว้าหาชนิด ปริมาณ และขนาดของสารเติมแต่งอนินทรีย์ที่เหมาะสม รวมทั้งวิธีการเติมสารเติมแต่งลงในโพลิเมอร์เพื่อช่วยในการลดการผ่านของ รังสี UV และ IR จากดวงอาทิตย์ เพราะเป็นช่วงแสงที่ไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งถ้าพืชได้รับแสงใน ช่วงนี้มากเกินไปก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อพืชได้ พลาสติกที่ใช้เพื่อผลิตฟิล์มชนิดนี้ คือโพลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE, Low Density Polyethylene) ซึ่งมีความใส ราคาถูก มีความยืดหยุ่นสูงและมีสมบัติในการลดการส่องผ่านของรังสี IR ได้ระดับหนึ่ง รวมทั้งง่ายต่อการขึ้นรูป ส่วนสารเติมแต่งที่ใช้คือไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งมีความสามารถในการลดการผ่าน ของรังสี UV ได้ และโลหะออกไซด์ ที่ช่วยในการลดการผ่านของรังสี IR ข้อด้อยประการหนึ่งของการเติมสารเติมแต่งก็คือ การเกาะกลุ่มกันของสารเติมแต่งดังกล่าวในพลาสติกทำให้เกิดการกระเจิงของแสง มีผลต่อการลดการส่องผ่านของแสงในช่วงที่ตามองเห็น (visible light) ซึ่งไม่เป็นผลดีเพราะเป็นแสงที่อยู่ในช่วงที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โครงการนี้จะใช้เทคนิควิธีการผสมสารอนินทรีย์ลงในโพลิเมอร์ 2 วิธี ดังนี้ 1) การเติมสารช่วยในการกระจายตัว (deflocculant) เพื่อปรับสภาพผิวของผงอนินทรีย์ก่อนที่จะทำการผสมลงในโพลิเมอร์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการกระจายตัวของผงอนินทรีย์ 2) การนำเทคนิคของ Sol-Gel มาใช้ วิธีนี้จะเป็นการผสมกันระหว่างสารเติมแต่งกับโพลิเมอร์ในระดับอนุจุลภาค (Nanocomposite) ทำให้ได้แผ่นฟิล์มที่ยอมให้แสงในช่วงที่ตามองเห็น(visible light) ผ่านได้เกือบ 100% กล่าวโดยสรุปโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษาความสามารถในการลดการ ผ่านของรังสี UV และ IR ของแผ่นฟิล์มที่ผลิตได้จากวิธีการข้างต้น โดยแผ่นฟิล์มนี้มีคุณสมบัติที่ยอมให้รังสีในช่วงที่ตามองเห็น (visible light) ผ่าน แต่จะลดการส่องผ่านของรังสีUV และ IR ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะกับพืชที่ปลูกในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศร้อนจัด Currently, Thermo-shield plastic film for agricultural purpose is imported from abroad and quite expensive. Consequently, Thai Farmers are unable to afford the thermo-shield plastic film for using in their farms. In order to substitute the plastic films, this project aims to develop a suitable and non-expensive thermo-shield plastic film for tropical countries such as Thailand, China, India and others. Different types of inorganic materials and wide ranges of the inorganic content are to be investigated in this project. Suitable techniques of adding the additives are also applied to reduce the transmission of UV and IR rays. This is because excessively reaching the plants of the UV and IR rays will effect the plants’ growth rate. The polymer used in this project is LDPE (Low Density Polyethylene) because of its transparency, low cost, high flexibility and readiness to process. Another advantage of the LDPE plastic is a decrease in IR transmission. Selected additives are titanium dioxide and metal oxides due to their capability of decrease in the transmission of UV and IR rays respectively. A disadvantage of inorganic additives is an agglomeration resulting in scattering of an incident light. This event leads to the reduction of visible light which is essential to plants’ growth rate. To increase a dispersability of the additives in polymer matrix, two distinguished methods are applied to prepare master batches for producing the thermo-shield plastic film, viz; 1) Treating the fillers’ surface by adding deflocculant agents to improve the dispersability of the fillers in order to be ready for mixing with polymer, 2) Sol-Gel technique, nanometers-sized Fillers are added into polymer to formed a nanocomposite. An obtained thermo-shield plastic film will allow nearly 100% of visible light passing through. In conclusion, this project is aimed to investigate and develop a capability of thermo-shield plastic film in reducing the transmission of UV and IR rays but maintain the level of transmittance of visible light.

บรรณานุกรม :
จิตติ์พร เครือเนตร , รุ้งนภา ทองพูล , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , Jittiporn Kruenate , Rungnapa Tongpool , Thammarat Panyathanmaporn . (2549). การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติกันความร้อนของแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้ในการเกษตร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จิตติ์พร เครือเนตร , รุ้งนภา ทองพูล , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , Jittiporn Kruenate , Rungnapa Tongpool , Thammarat Panyathanmaporn . 2549. "การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติกันความร้อนของแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้ในการเกษตร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จิตติ์พร เครือเนตร , รุ้งนภา ทองพูล , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , Jittiporn Kruenate , Rungnapa Tongpool , Thammarat Panyathanmaporn . "การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติกันความร้อนของแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้ในการเกษตร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
จิตติ์พร เครือเนตร , รุ้งนภา ทองพูล , ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ , Jittiporn Kruenate , Rungnapa Tongpool , Thammarat Panyathanmaporn . การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติกันความร้อนของแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้ในการเกษตร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.