ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเซอร์โคเนียบริสุทธิ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเซอร์โคเนียบริสุทธิ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
นักวิจัย : แม้น อมรสิทธิ์ , Man Amornsit
คำค้น : Ceramics , Engineering and technology , Materials engineering , Zirconium oxide , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซอร์โคเนีย , แร่
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3808
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในงานวิจัยการเตรียมสารประกอบเซอร์โคเนียบริสุทธิ์จากแร่เซอร์คอนของสามแหล่งผลิตที่มีอยู่ในประเทศไทย เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของแร่เซอร์คอนเหล่านี้ โดยใช้เทคนิคทาง X-ray fluorescence, atomic absorption และ inductively coupled plasma spectrometry ปรากฏว่า มี ZrO2 และ SiO2 เป็นองค์ประกอบหลัก มี HfO2, TiO2, Ta2O5, Y2O3, SnO2, Fe2O3, CeO2 และ Nd2O3 เป็นองค์ประกอบย่อย และยังประกอบด้วยธาตุที่มีปริมาณน้อยอีกคือ La, Dy, Er, Pr, Mn, Ca, Mg, Cr, Co และ Zn ในการแยกเอาเซอร์โคเนียออกจากแร่ ได้ทดลองใช้วิธีการสลายแร่สองวิธีคือ การหลอมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมคาร์บอเนต และวิธีทำปฏิกิริยาโดยตรงกับแก๊สคลอรีน โดยมีคาร์บอนแบลกเป็นตัวรีดิวซ์ที่อุณหภูมิสูง ในการทดลองทั้งสองวิธีนี้ได้ทำการศึกษาเพื่อหาภาวะต่างๆ ที่เหมาะสมไว้ด้วยเซอร์โคเนียมที่ได้จากการสลายตัวของแร่เซอร์คอนดังกล่าว ได้ถูกนำมาแยกให้บริสุทธิ์ด้วยการตกผลึกในกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น การตกตะกอนด้วยกรดแมนเดลิก และการสกัดด้วยไตรเอ็นบิวทิลฟอสเฟตในสารละลายโทลูอีน จากนั้นเปลี่ยนให้เป็นเซอร์โคเนียตามความเหมาะสมต่อไป พบว่าการแยกเซอร์โคเนียโดยการตกตะกอนด้วยกรดแมนเดลิก ให้ผลการทดลองที่ดีที่สุดของทั้งสองกระบวนการ วิธีแรกให้ผลผลิตเป็น 95.03% และมีความบริสุทธิ์เป็น 97.70% ส่วนวิธีที่สองให้ผลผลิตเป็น 75.19% และมีความบริสุทธิ์เป็น 93.07% และได้ทำการเปรียบเทียบการเตรียมเซอร์โคเนียทั้งสองวิธี เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการนำไปใช้เป็นกระบวนการในอุตสาหกรรมต่อไป In the course of this research work, the preparation of pure zirconia from the three different sources of zircon sands in Thailand were carried out. Chemical compositions in these samples were analyzed using X-ray fluorescence, atomic absorption and inductively coupled plasma spectrometric techniques. It was found that ZrO2 and SiO2 were present as major components, and HfO2, TiO2 Ta2O5, Y2O3, SnO2, Fe2O3, CeO2, Nd2O3 as minor components, and La, Dy, Er, Pr, Mn, Ca, Mg, Cr, Co, Zn as trace elements. In this study, two chemical methods were employed to decompose zircon samples, namely, fusion with a mixture of sodium hydroxide and sodium carbonate, and direct chlorination at high temperature in the presence of carbon black as reducing agent. Optimal experimental conditions for both methods were also established. Zirconium in the decomposition products were then isolated using three different methods, namely, crystallization in concentrated hydrochloric acid, precipitation with mandelic acid, and extraction with tri-n-butyl phosphate in toluene. Zirconium compounds obtained were subsequently converted into zirconia. It was found that purification by precipitation with mandelic acid gave the best results in both cases. The fusion method was shown 95.03% yield and 97.70% purity. Chlorination method was shown 75.19% yield and 93.07% purity. The comparison of these two methods in various aspects were discussed for furture work in industry.

บรรณานุกรม :
แม้น อมรสิทธิ์ , Man Amornsit . (2538). การผลิตเซอร์โคเนียบริสุทธิ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
แม้น อมรสิทธิ์ , Man Amornsit . 2538. "การผลิตเซอร์โคเนียบริสุทธิ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
แม้น อมรสิทธิ์ , Man Amornsit . "การผลิตเซอร์โคเนียบริสุทธิ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2538. Print.
แม้น อมรสิทธิ์ , Man Amornsit . การผลิตเซอร์โคเนียบริสุทธิ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2538.